Dovoľujeme si Vás upozorniť, že naša web stránka
je určená iba pre odbornú lekársku verejnosť.
3
2022
Interná medicína
Recenzovaný, postgraduálne zameraný odborný lekársky časopis. Odborným garantom časopisu je Slovenská internistická spoločnosť.
11x ročne, júl-august dvojčíslo
1335-8359
Časopis je indexovaný v Slovenskej národnej bibliografii, Bibliographia medica Slovaca (BMS) a zaradený do citačnej databázy CiBaMed.
Všetky články sú recenzované.
Vydavateľ nenesie zodpovednosť za údaje a názory autorov jednotlivých článkov či inzerátov.
Články na šedých stranách sú firemnými prezentáciami alebo nerecenzovanými informáciami, za ktorých obsah zodpovedá autor.
Reprodukcia obsahu je povolená len s priamym súhlasom redakcie.
TÉMA: Prehľadové práce
Gastrinóm a Zollingerov-Ellisonov syndróm
Rudolf Hyrdel, Peter Uhrík, Peter Hyrdel, Lenka Nosáková, Hubert Poláček
Tento článok bol publikovaný v čísle 3/2021
Gastrinóm je 2. najčastejší funkčný neuroendokrinný nádor (NEN) prejavujúci sa Zollingerovým-Ellisonovým syndrómom (ZES), ktorý bol opísaný už v roku 1955. ZES sa prejavuje peptickými vredmi, rezistentnými proti bežným terapeutickým postupom, a vodnatými hnačkami, ktoré sú spôsobené nadmernou produkciou žalúdočnej kyseliny navodenou nádorovou produkciou gastrointestinálneho hormónu (GIH) gastrínu. Je to jeden z najnebezpečnejších NEN, pretože 70 – 90 % tvorí regionálne i vzdialené metastázy a spomedzi NEN sa diagnostikuje najťažšie. Pacienta dokáže usmrtiť svojím hormonálnym pôsobením aj niekoľkomilimetrový nádor. V práci je opísaný vývoj diagnostiky a poukázanie na dôležitosť včasnej správnej diagnózy. Tá zásadným spôsobom ovplyvňuje prognózu pacientov. Napriek zdokonaleniu diagnostických postupov čoraz viac pacientov je diagnostikovaných v pokročilom štádiu ochorenia.

Gastrinoma and Zollinger-Ellison syndrome
Gastrinoma is the second most frequent functional neuroendocrine tumour manifesting with by Zollinger Ellison syndrome (ZES) which was described already in the year 1955. ZES manifests with peptic ulcers, resistant to common therapeutical procedures and watery diarrhoeas, which are caused by excessive production of the gastric acid induced by tumorous production of the gastrointestinal hormone (GIH) gastrin. It is one if the safest NEN, as 70-90% create regional and remote metastasis and among NEN is most complicated to be diagnosed. Even a few millimetre-large tumour might kill a patient by its hormonal acting. The progress of the diagnosis is described in the work and pointing to importance of the early correct diagnosis. It significantly influences the patient’s prognosis in the advanced stage of the disease. Despite improved diagnostic procedures more and more patients are diagnosed in the advanced stage of the disease.
Keywords: Gastrinoma, Zollinger Ellison syndrome, peptic ulcers, watery diarrhoeas, diagnosis, treatment.


gastrinóm Zollingerov-Ellisonov syndróm peptické vredy vodnaté hnačky diagnostika liečba
Interná med. 2021; 21 (3): 103-109
Všeobecné obchodné podmienky | Ochrana osobných údajov | Fakturačné údaje
©2022 www.amedi.sk, všetky práva vyhradené,
Kopírovanie akejkoľvek časti tejto stránky bez písomného súhlasu autora je zakázané.

programmed by