Dovoľujeme si Vás upozorniť, že naša web stránka
je určená iba pre odbornú lekársku verejnosť.
4
2022
Gastroenterológia pre prax
Recenzovaný, postgraduálne zameraný odborný lekársky časopis
4x ročne
ISSN:1336–1473
Časopis je indexovaný v Slovenskej národnej bibliografii, Bibliographia medica Slovaca (BMS) a zaradený do citačnej databázy CiBaMed.
Všetky články sú recenzované.
Vydavateľ nenesie zodpovednosť za údaje a názory autorov jednotlivých článkov či inzerátov.
Články na šedých stranách sú firemnými prezentáciami alebo nerecenzovanými informáciami, za ktorých obsah zodpovedá autor.
Reprodukcia obsahu je povolená len s priamym súhlasom redakcie.
Témy časopisu Gastroenterológia
pre prax 1/2015
EDITORIÁL K TÉME ČÍSLA:
Portálna hypertenzia v praxi
MUDr. Ľubomír Skladaný, PhD.
TÉMA ČÍSLA
Cirhóza pečene a portálna hypertenzia – významné celospoločenské bremeno
Jozef Holomáň, Ľubica Slobodová
Aktuálny diagnostický prístup k cirhóze a portálnej hypertenzii 1. Rizikové faktory cirhózy – dá a má sa u jedinca cirhóza predpokladať a cielene hľadať?
Mária Szántová
Neinvazívne, semiinvazívne a invazívne diagnostické modality v diagnostike portálnej hypertenzie a cirhózy na Slovensku
Tomáš Koller, Marek Rác
Pečeň a mikrobiota
Marian Oltman, Ľubomír Skladaný, Peter Jarčuška
Infekcie pri cirhóze
Sylvia Dražilová, Martin Janíčko
Akútne zlyhanie pečene v teréne jej chronického poškodenia (acute-on-chronic liver failure, ACLF)
Michal Brunčák, Ľubomír Skladaný, Jozef Baláž, Svetlana Adamcová-Selčanová
Cirhóza pečene a hemostáza. Súvislosti a následky
Erika Čellárová, Ľubomír Skladaný
Staňte sa pravidelným odberateľom časopisu Gastroenterológia
pre prax
Všeobecné obchodné podmienky | Ochrana osobných údajov | Fakturačné údaje
©2023 www.amedi.sk, všetky práva vyhradené,
Kopírovanie akejkoľvek časti tejto stránky bez písomného súhlasu autora je zakázané.

programmed by