Dovoľujeme si Vás upozorniť, že naša web stránka
je určená iba pre odbornú lekársku verejnosť.
4
2022
Gastroenterológia pre prax
Recenzovaný, postgraduálne zameraný odborný lekársky časopis
4x ročne
ISSN:1336–1473
Časopis je indexovaný v Slovenskej národnej bibliografii, Bibliographia medica Slovaca (BMS) a zaradený do citačnej databázy CiBaMed.
Všetky články sú recenzované.
Vydavateľ nenesie zodpovednosť za údaje a názory autorov jednotlivých článkov či inzerátov.
Články na šedých stranách sú firemnými prezentáciami alebo nerecenzovanými informáciami, za ktorých obsah zodpovedá autor.
Reprodukcia obsahu je povolená len s priamym súhlasom redakcie.
Témy časopisu Gastroenterológia
pre prax 1/2018
Téma čísla
Osteoporóza u pacientov s nešpecifickými zápalovými ochoreniami čreva
Anna Krajčovičová, Tibor Hlavatý, Juraj Payer
Klinický význam monitorovania hladiny anti-TNF liečiva a protilátok u IBD pacientov
Miloš Greguš
Prevencia nešpecifických črevných zápalov (IBD)
Marian Bátovský
Hodnotenie účinnosti udržiavacej liečby IBD vedolizumabom (VDZ)
Barbora Norek, Moath Shatnawi, Marian Bátovský
Kazuistiky
Intususcepcia jejuna ako prvá klinická manifestácia metastázy malígneho melanómu neznámeho origa – opis prípadu
Vladimír Bartoš, Dušan Pokorný, Juraj Váňa, Milada Kullová
Sklerotizujúca mezenteritída – diagnostická výzva
Igor Šturdík, Katarína Hrubišková, Daniel Čierny, Kristína Brázdilová, Juraj Payer, Martin Huorka, Tibor Hlavatý
Prehľadové práce
Účinnosť biologík v liečbe stredne ťažkej a ťažkej ulceróznej kolitídy u bionaivných pacientov – pozícia vedolizumabu v liečebnom algoritme
Laura Gombošová
Nové možnosti terapie pacientov s gastroenteropankreatickými neuroendokrinnými nádormi
Tomáš Šálek
Trastuzumab dosahuje sľubné výsledky pri HE R2 + karcinóme žalúdka aj po progresii
Tomáš Šálek
Dlhodobé užívanie inhibítorov protónovej pumpy (PPI) zdvojnásobuje riziko vzniku karcinómu žalúdka
Tomáš Šálek
Nivolumab v liečbe karcinómu pankreasu – Gastrointestinal Cancer symposium ASCO, San Francisco 2017
Tomáš Šálek
Editoriál
Editoriál: Nešpecifické črevné zápalové ochorenia – IBD
Martin Huorka
Staňte sa pravidelným odberateľom časopisu Gastroenterológia
pre prax
Všeobecné obchodné podmienky | Ochrana osobných údajov | Fakturačné údaje
©2023 www.amedi.sk, všetky práva vyhradené,
Kopírovanie akejkoľvek časti tejto stránky bez písomného súhlasu autora je zakázané.

programmed by