Dovoľujeme si Vás upozorniť, že naša web stránka
je určená iba pre odbornú lekársku verejnosť.
4
2022
Gastroenterológia pre prax
Recenzovaný, postgraduálne zameraný odborný lekársky časopis
4x ročne
ISSN:1336–1473
Časopis je indexovaný v Slovenskej národnej bibliografii, Bibliographia medica Slovaca (BMS) a zaradený do citačnej databázy CiBaMed.
Všetky články sú recenzované.
Vydavateľ nenesie zodpovednosť za údaje a názory autorov jednotlivých článkov či inzerátov.
Články na šedých stranách sú firemnými prezentáciami alebo nerecenzovanými informáciami, za ktorých obsah zodpovedá autor.
Reprodukcia obsahu je povolená len s priamym súhlasom redakcie.
Témy časopisu Gastroenterológia
pre prax 2/2017
Téma čísla
Úvodné slovo: Pokroky v diagnostice a terapii nenádorových chorob pankreatu
Petr Dítě
Význam stanovení biomarkerů v diagnostice akutní pankreatitidy
Petr Dítě, Martin Blaho, Martina Bojková, Jarmila Šímová, Tomáš Kupka, Kateřina Kapounková, Nina Dvořáčková, Pavel Svoboda, Arnošt Martínek
Současné pohledy na terapii akutní pankreatitidy
Michal Šenkyřík
Mechanistická definice chronické pankreatitidy – nové pohledy na onemocnění
Petr Dítě, Martin Blaho, Nina Dvořáčková, Jarmila Šímová, Tomáš Kupka, Adam Vašura, Kateřina Kapounková, Pavel Svoboda, Arnošt Martínek
Pankreatická bolesť
Antonín Vavrečka, Michaela Swekla
Racionální léčba zevní pankreatické nedostatečnosti
Martin Blaho, Petr Dítě, Martina Bojková, Adam Vašura, Martin Rydlo, Tomáš Kupka, Pavel Svoboda, Gabriela Ječménková, Pavel Klvaňa, Arnošt Martínek
Indikace a možnosti chirurgické terapie chronické pankreatitidy
Martin Loveček
Prehľadové práce
Hypersenzitivita pažeráka – klinický význam, diagnostika a liečba – prehľad
Peter Sabaka, Ľudovít Lukáč
Vplyv diétnych faktorov na symptómy syndrómu dráždivého čreva
Peter Lipták, Martin Schnierer, Lenka Nosáková, Rudolf Hyrdel
Pediatrická gastroenterológia
Symptómy asociované s celiakiou ako nevyhnutná podmienka možnosti vynechania enterobiopsií pri diagnostike primárneho malabsorpčného syndrómu u detí a adolescentov
Jarmila Kabátová, Rastislav Husťak
Staňte sa pravidelným odberateľom časopisu Gastroenterológia
pre prax
Všeobecné obchodné podmienky | Ochrana osobných údajov | Fakturačné údaje
©2023 www.amedi.sk, všetky práva vyhradené,
Kopírovanie akejkoľvek časti tejto stránky bez písomného súhlasu autora je zakázané.

programmed by