Dovoľujeme si Vás upozorniť, že naša web stránka
je určená iba pre odbornú lekársku verejnosť.
4
2022
Gastroenterológia pre prax
Recenzovaný, postgraduálne zameraný odborný lekársky časopis
4x ročne
ISSN:1336–1473
Časopis je indexovaný v Slovenskej národnej bibliografii, Bibliographia medica Slovaca (BMS) a zaradený do citačnej databázy CiBaMed.
Všetky články sú recenzované.
Vydavateľ nenesie zodpovednosť za údaje a názory autorov jednotlivých článkov či inzerátov.
Články na šedých stranách sú firemnými prezentáciami alebo nerecenzovanými informáciami, za ktorých obsah zodpovedá autor.
Reprodukcia obsahu je povolená len s priamym súhlasom redakcie.
Témy časopisu Gastroenterológia
pre prax 3/2005
Téma čísla
Diagnostika nádorov žlčových ciest a žlčníka
Ivan Uhrin, Viera Lehotská, Juraj Májek
Karcinóm žlčníka z pohľadu chirurga
Karel Kroupa
Karcinóm žlčových ciest z pohľadu chirurga
Karel Kroupa
Rádioterapia karcinómu žlčníka a žlčových ciest
Elena Bolješíková
Endoskopické možnosti liečby karcinómu žlčových ciest a žlčníka
Peter Makovník, Peter Mlkvý, Marta Horáková
Chemoterapia karcinómu žlčníka a žlčových ciest
Tomáš Šálek
Prehľadové práce
Molekulárne markery kolorektálneho karcinómu – ich význam pre prognózu a priebeh ochorenia
Denisa Ilenčíková, Anton Karabinoš, Imrich Hikkel, Juraj Májek, Iveta Mĺkva, Darina Ďurovčíková
Kazuistiky
Angiodysplázie - menej časté príčiny krvácania do tráviaceho traktu
Laura Gombošová, Mária Zakuciová, Vladimír Gomboš
Pre súkromných gastroenterológov
Informácia k zavádzaniu systému manažérstva kvality v šas (špecializovaná ambulantná starostlivosť)
Ivan Bunganič
Staňte sa pravidelným odberateľom časopisu Gastroenterológia
pre prax
Všeobecné obchodné podmienky | Ochrana osobných údajov | Fakturačné údaje
©2023 www.amedi.sk, všetky práva vyhradené,
Kopírovanie akejkoľvek časti tejto stránky bez písomného súhlasu autora je zakázané.

programmed by