Dovoľujeme si Vás upozorniť, že naša web stránka
je určená iba pre odbornú lekársku verejnosť.
4
2022
Gastroenterológia pre prax
Recenzovaný, postgraduálne zameraný odborný lekársky časopis
4x ročne
ISSN:1336–1473
Časopis je indexovaný v Slovenskej národnej bibliografii, Bibliographia medica Slovaca (BMS) a zaradený do citačnej databázy CiBaMed.
Všetky články sú recenzované.
Vydavateľ nenesie zodpovednosť za údaje a názory autorov jednotlivých článkov či inzerátov.
Články na šedých stranách sú firemnými prezentáciami alebo nerecenzovanými informáciami, za ktorých obsah zodpovedá autor.
Reprodukcia obsahu je povolená len s priamym súhlasom redakcie.
Témy časopisu Gastroenterológia
pre prax 3/2017
Téma čísla
Multimodálna liečba karcinómu žalúdka
Robert Duchoň, Štefan Pörsök, Miroslav Tomáš, Jozef Dolník, Jana Pavlendová, Daniel Pinďák, Radvana Krížanová
Primárne nádory pečene – chirurgická liečba
Ľudovít Laca, Ivana Dedinská, Ján Janík, Juraj Miklušica, Blažej Palkóci, Michal Hošala
Karcinóm pankreasu – nové prístupy v chirurgickej liečbe
Daniel Pinďák, Miroslav Tomáš, Štefan Pörsök, Jozef Dolník
Karcinóm konečníka – chirurgická liečba
Michal Bernadič
Malignity sleziny – pohľad chirurga
Viktor Rekeň, Luis Miguel Arciniegas Rodriguez, Štefan Nemergut, Daniel Dyttert, Martin Sabol, Štefan Durdík
Prehľadové práce
Perspektívy liečby IBD malými molekulami
Marian Bátovský
Druholíniová terapia hepatocelulárneho karcinómu
Tomáš Šálek
Jsou inhibitory protonové pumpy bezpečné?
Jan Martínek
Rôzne
Účinnosť a bezpečnosť indukčnej liečby vedolizumabom u refraktérnych IBD pacientov v reálnej klinickej praxi
Marian Bátovský, Barbora Norek, Michaela Dzuriková, Moath Shatnawi
Staňte sa pravidelným odberateľom časopisu Gastroenterológia
pre prax
Všeobecné obchodné podmienky | Ochrana osobných údajov | Fakturačné údaje
©2023 www.amedi.sk, všetky práva vyhradené,
Kopírovanie akejkoľvek časti tejto stránky bez písomného súhlasu autora je zakázané.

programmed by