Dovoľujeme si Vás upozorniť, že naša web stránka
je určená iba pre odbornú lekársku verejnosť.
4
2022
Gastroenterológia pre prax
Recenzovaný, postgraduálne zameraný odborný lekársky časopis
4x ročne
ISSN:1336–1473
Časopis je indexovaný v Slovenskej národnej bibliografii, Bibliographia medica Slovaca (BMS) a zaradený do citačnej databázy CiBaMed.
Všetky články sú recenzované.
Vydavateľ nenesie zodpovednosť za údaje a názory autorov jednotlivých článkov či inzerátov.
Články na šedých stranách sú firemnými prezentáciami alebo nerecenzovanými informáciami, za ktorých obsah zodpovedá autor.
Reprodukcia obsahu je povolená len s priamym súhlasom redakcie.
Témy časopisu Gastroenterológia
pre prax 3/2018
Téma čísla
EDITORIÁL: Problémy pediatrickej gastroenterológie a zaujímavé kazuistiky
Rudolf Hyrdel, Renata Szépeová
Nealkoholová tuková choroba pečene (Nonalcoholic fatty liver disease – NAFLD) a metabolický syndróm u detí a adolescentov
Katarína Gombošová, Emeše Majorová, Stella Majlingová, Milan Kuchta
Onemocnění jater a diabetes mellitus 1. typu
Zuzana Michnová, Renata Szépeová, Miriam Čiljaková, Lýdia Zúbriková, Peter Bánovčin st.
Korozívne poranenia v hornom gastrointestinálnom trakte u detských pacientov
Miroslava Petrášová, Emeše Majorová
Cudzie telesá v hornom gastrointestinálnom trakte u detských pacientov
Miroslava Petrášová, Milan Kuchta, Emeše Majorová
Kazuistiky
Neočakávaný nález v pečeni
Michaela Dzuriková
Autoimunitné paradoxy asociované s biologickou liečbou v teréne IBD
Júlia Zapotocká, Mária Zakuciová, Karim Benhatchi
Prehľadové práce
Hypertermická intraperitoneálna chemoterapia – kedy áno a kedy nie
Tomáš Šálek
Laktózová intolerancia a jej diétne riešenia
Peter Minárik, Jozef Golian, Peter Chlebo
Účinnosť vedolizumabu v navodení slizničného zhojenia v liečbe Crohnovej choroby – evidencia z reálnej praxe a klinických štúdií
Michal Brunčák
Rôzne
55. Bratislavské onkologické dni 2018
Tomáš Šálek
Staňte sa pravidelným odberateľom časopisu Gastroenterológia
pre prax
Všeobecné obchodné podmienky | Ochrana osobných údajov | Fakturačné údaje
©2023 www.amedi.sk, všetky práva vyhradené,
Kopírovanie akejkoľvek časti tejto stránky bez písomného súhlasu autora je zakázané.

programmed by