Dovoľujeme si Vás upozorniť, že naša web stránka
je určená iba pre odbornú lekársku verejnosť.
4
2022
Gastroenterológia pre prax
Recenzovaný, postgraduálne zameraný odborný lekársky časopis
4x ročne
ISSN:1336–1473
Časopis je indexovaný v Slovenskej národnej bibliografii, Bibliographia medica Slovaca (BMS) a zaradený do citačnej databázy CiBaMed.
Všetky články sú recenzované.
Vydavateľ nenesie zodpovednosť za údaje a názory autorov jednotlivých článkov či inzerátov.
Články na šedých stranách sú firemnými prezentáciami alebo nerecenzovanými informáciami, za ktorých obsah zodpovedá autor.
Reprodukcia obsahu je povolená len s priamym súhlasom redakcie.
Témy časopisu Gastroenterológia
pre prax 4/2017
Téma Čísla
Úvodné slovo k téme čísla: Enterálna a parenterálna výživa a mikrobión čreva
Tenké střevo – morfologické a fyziologické poznámky
Petr Dítě, Pavel Svoboda, Martin Blaho, Tomáš Kupka, Adam Vašura, Martina Škrobánková, Arnošt Martínek
Slizničný imunitný systém – umenie tolerancie
Zuzana Zelinková
Zlyhanie tenkého čreva, definícia a klasifikácie
Laura Gombošová
Enterálna alebo parenterálna výživa, kedy a ktorá?
Júlia Zapotocká, Laura Gombošová, Mária Zakuciová
Domáca enterálna výživa
Juraj Krivuš, Stanislava Darulová, Marián Mokáň
Probiotiká a gastroenterológia
Milan Kuchta, Zlatica Ďurošková
Prehľadové práce
Kabozantinib v liečbe hepatocelulárneho karcinómu
Tomáš Šálek
Kazuistiky
Závažná peroperačná komplikácia Crohnovej choroby – strastiplná cesta pre všetkých
Radoslav Krajničák, Martina Zavacká, Mária Zakuciová, Laura Gombošová, Vít Pribula, Andrej Vrzgula
Liečba ulceróznej kolitídy po transplantácii obličky
Zuzana Lešková, Anna Krajčovičová, Zuzana Žilinská, Marek Gojdič, Igor Šturdík, Tibor Hlavatý
Duplikatúrna cysta „predného primitívneho čreva” vyrastajúca zo žalúdka – opis prípadu
Vladimír Bartoš, Juraj Váňa
Rôzne
Identifikácia pacientov s nešpecifickými zápalovými ochoreniami čreva so zvýšeným rizikom komplikácií systémovej imunosupresie
Zuzana Zelinková, Jozef Baláž, Eva Goncalvesová, Miloš Greguš, Tibor Hlavatý, Milan Hlista, Martin Huorka, Juraj Chudej, Miloš Jeseňák, Barbora Kadlečková, Ľubomír Lisý, Ivan Solovič, Mária Zakuciová
Bezpečnosť dlhodobej liečby prokinetikami z pohľadu gastroenterológa
Eduard Veseliny
Staňte sa pravidelným odberateľom časopisu Gastroenterológia
pre prax
Všeobecné obchodné podmienky | Ochrana osobných údajov | Fakturačné údaje
©2023 www.amedi.sk, všetky práva vyhradené,
Kopírovanie akejkoľvek časti tejto stránky bez písomného súhlasu autora je zakázané.

programmed by