Dovoľujeme si Vás upozorniť, že naša web stránka
je určená iba pre odbornú lekársku verejnosť.
4
2022
Gastroenterológia pre prax
Recenzovaný, postgraduálne zameraný odborný lekársky časopis
4x ročne
ISSN:1336–1473
Časopis je indexovaný v Slovenskej národnej bibliografii, Bibliographia medica Slovaca (BMS) a zaradený do citačnej databázy CiBaMed.
Všetky články sú recenzované.
Vydavateľ nenesie zodpovednosť za údaje a názory autorov jednotlivých článkov či inzerátov.
Články na šedých stranách sú firemnými prezentáciami alebo nerecenzovanými informáciami, za ktorých obsah zodpovedá autor.
Reprodukcia obsahu je povolená len s priamym súhlasom redakcie.
Témy časopisu Gastroenterológia
pre prax 4/2020
Téma čísla
Portálna hypertenzia v detskom veku
Marcel Lavrík, Iveta Čierna, Dagmar Székyová, Jana Kosnáčová
Manažment diagnostiky a liečby eozinofilnej ezofagitídy u detí
Darina Kružliaková, Juraj Valentovič, Renata Szépeová
Eozinofilná ezofagitída – kazuistika
Darina Kružliaková, Zuzana Havlíčeková, Marek Gembala
Komplikácie endoskopického vyšetrenia v pediatrickej gastroenterológii
Zuzana Havlíčeková, Zuzana Michnová, Pavol Dvoran, Peter Lietava, Michal Demeter, Peter Bánovčin
Indikácie endoskopických gastrointestinálnych vyšetrení v pediatrii
Miroslava Petrášová
Koloskopie v dětském věku
Zuzana Michnová, Zuzana Havlíčeková, Peter Bánovčin
Prehľadové práce
Whippleova choroba
Peter Hyrdel, Renáta Michalová, Rudolf Hyrdel
Stúpajúci trend kolorektálneho karcinómu u mladších dospelých v USA
Tomáš Šálek
Teduglutid vo svetle klinických dát
Juraj Krivuš, Ivana Dedinská, Marián Mokáň
Účinnosť simetikónu ako doplnku na prípravu čreva pred kolonoskopiou
Eduard Veseliny, Martin Janičko, Peter Jarčuška
Prírodná liečba chronickej obstipácie  – výsledky klinickej štúdie
Filip Max
Staňte sa pravidelným odberateľom časopisu Gastroenterológia
pre prax
Všeobecné obchodné podmienky | Ochrana osobných údajov | Fakturačné údaje
©2023 www.amedi.sk, všetky práva vyhradené,
Kopírovanie akejkoľvek časti tejto stránky bez písomného súhlasu autora je zakázané.

programmed by