Dovoľujeme si Vás upozorniť, že naša web stránka
je určená iba pre odbornú lekársku verejnosť.
2
2021
Gastroenterológia pre prax
Recenzovaný, postgraduálne zameraný odborný lekársky časopis
4x ročne
ISSN:1336–1473
Časopis je indexovaný v Slovenskej národnej bibliografii, Bibliographia medica Slovaca (BMS) a zaradený do citačnej databázy CiBaMed.
Všetky články sú recenzované.
Vydavateľ nenesie zodpovednosť za údaje a názory autorov jednotlivých článkov či inzerátov.
Články na šedých stranách sú firemnými prezentáciami alebo nerecenzovanými informáciami, za ktorých obsah zodpovedá autor.
Reprodukcia obsahu je povolená len s priamym súhlasom redakcie.
PREDSEDA
prof. MUDr. Rudolf Hyrdel, CSc.

ČLENOVIA

MUDr. Ivan Bunganič
prof. MUDr. Petr Dítě, DrSc.
prof. MUDr. Tibor Hlavatý, PhD.
doc. MUDr. Martin Huorka, CSc.
doc. MUDr. Soňa Kiňová, PhD.
prof. MUDr. Ľudovít Laca, PhD.
doc. MUDr. Peter Makovník, CSc.
MUDr. Juraj Májek, PhD.
prof. MUDr. Peter Mlkvý, CSc.
MUDr. Barbora Norek, PhD.
prof. MUDr. Juraj Pechan, CSc.
MUDr. Renata Szépeová, PhD.
MUDr. Tomáš Šálek
prof. MUDr. Anton Vavrečka, CSc.
MUDr. Mária Zakuciová

REDAKTORKA
Ing. Danica Paulenová
e-mail: paulenova@amedi.sk

GRAFICKÁ ÚPRAVA
Paulína Osvaldová
e-mail: dtp2@amedi.sk

MANAŽÉR MARKETINGU A PODUJATÍ
Ing. Martina Novosedlíková
mobil: 0904 948 664
e-mail: novosedlikova@amedi.sk

MANAŽÉR MARKETINGU A INZERCIE
Ing. Natália Kudláčová
e-mail: kudlacova @amedi.sk

MARKETINGOVÁ MANAŽÉRKA
Ing. Dana Lakotová
mobil: 0903 224 625
e-mail: marketing@amedi.sk

EKONOMIKA A PREDPLATNÉ
Ing. Mária Štecková
mobil: 0911 117 949
e-mail: ekonom@amedi.sk

ODBORNÁ KOREKTÚRA
doc. MUDr. Soňa Kiňová, PhD.

JAZYKOVÁ KOREKTÚRA
Mgr. Eva Doktorová

KOREKTÚRA ANGLICKÝCH TEXTOV
Ing. Janka Bábelová, PhD.


Všeobecné obchodné podmienky | Ochrana osobných údajov | Fakturačné údaje
©2021 www.amedi.sk, všetky práva vyhradené,
Kopírovanie akejkoľvek časti tejto stránky bez písomného súhlasu autora je zakázané.

programmed by