Dovoľujeme si Vás upozorniť, že naša web stránka
je určená iba pre odbornú lekársku verejnosť.
3
2022
Interná medicína
Recenzovaný, postgraduálne zameraný odborný lekársky časopis. Odborným garantom časopisu je Slovenská internistická spoločnosť.
11x ročne, júl-august dvojčíslo
1335-8359
Časopis je indexovaný v Slovenskej národnej bibliografii, Bibliographia medica Slovaca (BMS) a zaradený do citačnej databázy CiBaMed.
Všetky články sú recenzované.
Vydavateľ nenesie zodpovednosť za údaje a názory autorov jednotlivých článkov či inzerátov.
Články na šedých stranách sú firemnými prezentáciami alebo nerecenzovanými informáciami, za ktorých obsah zodpovedá autor.
Reprodukcia obsahu je povolená len s priamym súhlasom redakcie.
TÉMA: Prehľadové práce
Gastroezofágová refluxová choroba a obezita
Eduard Veseliny, Martin Janičko, Peter Jarčuška
Tento článok bol publikovaný v čísle 4/2017
Prevalencia gastroezofágovej choroby (GERD – gastroesophageal reflux disease) a obezity aj incidencia ich komplikácií stúpla dramaticky v priebehu niekoľkých posledných dekád. U obéznych je prevalencia GERD podstatne vyššia než v bežnej populácii. Obézni pacienti majú častejšie závažnejšie stupne erozívnej ezofagitídy a obezita je rizikovým faktorom vzniku Barrettovho ezofágu a adenokarcinómu pažeráka. Kauzálne faktory vzniku GERD môžu byť odlišné u obéznych pacientov oproti jedincom s normálnou hmotnosťou. Tento prehľadový článok má za cieľ poskytnúť perspektívny pohľad na vzájomný vzťah týchto dvoch častých chorobných jednotiek. V článku sme sa takisto zamerali na adekvátne liečebné možnosti GERD u obéznych pacientov.
gastroezofágová refluxová choroba obezita ezofagitída bariatrická chirurgia
Interná med. 2017; 17 (4): 155-159
Všeobecné obchodné podmienky | Ochrana osobných údajov | Fakturačné údaje
©2022 www.amedi.sk, všetky práva vyhradené,
Kopírovanie akejkoľvek časti tejto stránky bez písomného súhlasu autora je zakázané.

programmed by