Dovoľujeme si Vás upozorniť, že naša web stránka
je určená iba pre odbornú lekársku verejnosť.
7-8
2021
Interná medicína
Recenzovaný, postgraduálne zameraný odborný lekársky časopis. Odborným garantom časopisu je Slovenská internistická spoločnosť.
11x ročne, júl-august dvojčíslo
1335-8359
Časopis je indexovaný v Slovenskej národnej bibliografii, Bibliographia medica Slovaca (BMS) a zaradený do citačnej databázy CiBaMed.
Všetky články sú recenzované.
Vydavateľ nenesie zodpovednosť za údaje a názory autorov jednotlivých článkov či inzerátov.
Články na šedých stranách sú firemnými prezentáciami alebo nerecenzovanými informáciami, za ktorých obsah zodpovedá autor.
Reprodukcia obsahu je povolená len s priamym súhlasom redakcie.
TÉMA: Prehľadové práce
Gastrointestinálny stromálny tumor – nová entita v onkológii
Jozef Šufliarsky
Tento článok bol publikovaný v čísle 2/2005
Zavedenie cielenej molekulovej liečby do onkológie zásadne zmenilo starostlivosť o pacientov s gastrointestinálnymi stromálnymi tumormi (GIST). Histologicky môže ísť o vretenobunkový, epiteloidný alebo zmiešaný variant, preto sa v minulosti často nesprávne diagnostikoval ako leiomyosarkóm gastrointestinálneho traktu. V súčasnosti sa za GIST považuje c-kit pozitívny mezenchýmový tumor, často exprimujúci aj CD34 antigén. Chirurgická liečba bola doteraz jedinou účinnou metódou, nakoľko GIST je rezistentný na rádioterapiu i chemoterapiu. Schválenie imatinib mesylátu na liečbu GIST-u v roku 2002 zásadným spôsobom ovplyvnilo prístup k liečbe a zmenilo postoj lekárov k tomuto ochoreniu.
gastrointestinálny stromálny tumor c-kit imatinib mesylát
Interná med. 2005; 5(2): 91-93
Všeobecné obchodné podmienky | Ochrana osobných údajov | Fakturačné údaje
©2021 www.amedi.sk, všetky práva vyhradené,
Kopírovanie akejkoľvek časti tejto stránky bez písomného súhlasu autora je zakázané.

programmed by