Dovoľujeme si Vás upozorniť, že naša web stránka
je určená iba pre odbornú lekársku verejnosť.
6
2020
Interná medicína
Recenzovaný, postgraduálne zameraný odborný lekársky časopis. Odborným garantom časopisu je Slovenská internistická spoločnosť.
11x ročne, júl-august dvojčíslo
1335-8359
Časopis je indexovaný v Slovenskej národnej bibliografii, Bibliographia medica Slovaca (BMS) a zaradený do citačnej databázy CiBaMed.
Všetky články sú recenzované.
Vydavateľ nenesie zodpovednosť za údaje a názory autorov jednotlivých článkov či inzerátov.
Články na šedých stranách sú firemnými prezentáciami alebo nerecenzovanými informáciami, za ktorých obsah zodpovedá autor.
Reprodukcia obsahu je povolená len s priamym súhlasom redakcie.
TÉMA: Prehľadové práce
Genetická predispozícia k vývoju diabetes mellitus prvého typu
Daniela Kantárová, Milan Buc, Mojmír Vrlík, Marián Mokáň
Tento článok bol publikovaný v čísle 3/2007
Diabetes mellitus 1.typu (DM 1A) je autoimunitné ochorenie, ktoré patrí medzi najčastejšie chronické ochorenia u detí a adolescentov. DM 1A vzniká v dôsledku autoimunitnej deštrukcie beta-buniek pankreasu produkujúcich inzulín. Ide o geneticky podmienené ochorenie, v súčasnosti poznáme viac ako 20 génov a génových oblastí, ktoré sa spájajú s predispozíciou k vývoju ochorenia. Z nich najdôležitejšie sa ukazujú gény HLA, gény pre inzulín, PTPN22, CTLA-4, CD25, CD4 a mnohé iné, ktoré vo všeobecnosti označujeme skratkou IDDM.
diabetes mellitus typu 1A HLA alely inzulínový gén autoprotilátky
Interná med. 2007; 7 (3): 139-145
Všeobecné obchodné podmienky | Ochrana osobných údajov | Fakturačné údaje
©2020 www.amedi.sk, všetky práva vyhradené,
Kopírovanie akejkoľvek časti tejto stránky bez písomného súhlasu autora je zakázané.

programmed by