Dovoľujeme si Vás upozorniť, že naša web stránka
je určená iba pre odbornú lekársku verejnosť.
3
2020
Neurológia
Recenzovaný, postgraduálne zameraný odborný lekársky časopis. Členovia Slovenskej neurologickej spoločnosti majú prístup do archívu časopisu a riešenie AD testov k časopisu v rámci členstva. Pre zobrazenie archívu sa prihláste do Vášho konta. V prípade ak konto ešte nemáte vytvorené alebo ste zabudli prihlasovacie údaje kontaktujete amedi@amedi.sk
3x ročne
1336-8621
Časopis je indexovaný v Slovenskej národnej bibliografii, Bibliographia medica Slovaca (BMS) a zaradený do citačnej databázy CiBaMed.
Všetky články sú recenzované.
Vydavateľ nenesie zodpovednosť za údaje a názory autorov jednotlivých článkov či inzerátov.
Články na šedých stranách sú firemnými prezentáciami alebo nerecenzovanými informáciami, za ktorých obsah zodpovedá autor.
Reprodukcia obsahu je povolená len s priamym súhlasom redakcie.
TÉMA: Prehľadové práce
Genetické aspekty konvenčných rizikových faktorov cievnych mozgových príhod: dyslipidémie
Stanislav Šutovský1, Pavol Šiška1, Branislav Kollár1, Pavol Šiarnik1, Martina Kováčová2, Peter Turčáni1
Tento článok bol publikovaný v čísle 3/2013
Poruchy metabolizmu lipoproteínov patria medzi významné rizikové faktory ischemickej choroby srdca a cievnych mozgových príhod. Kým v prípade ischemickej choroby srdca a infarktu myokardu je ich kauzálna súvislosť podporená veľkým množstvom klinických štúdií, v prípade ischemických cievnych mozgových príhod je táto súvislosť menej preukázaná. Okrem výrazného proaterogénneho vplyvu cholesterolu a LDL je v súčasnosti najviac diskutovaná protektívna úloha HDL pred rozvojom infarktu myokardu a cievnych mozgových príhod. Väčšina dyslipidémií v populácii má polygénne genetické pozadie a na ich rozvoji sa podieľajú tzv. gény s malým účinkom a vo výraznej miere environmentálne faktory. V našom článku prinášame prehľad porúch metabolizmu lipoproteínov z pohľadu rôznych klasifikácií. Takisto prinášame prehľad ich genetického pozadia a vplyvu dyslipidémií na vývoj cievnych mozgových príhod.
lipoproteíny dyslipidémie cievne mozgové príhody
Neurológia 2013; 8 (3): 134-139
Všeobecné obchodné podmienky | Ochrana osobných údajov | Fakturačné údaje
©2021 www.amedi.sk, všetky práva vyhradené,
Kopírovanie akejkoľvek časti tejto stránky bez písomného súhlasu autora je zakázané.

programmed by