Dovoľujeme si Vás upozorniť, že naša web stránka
je určená iba pre odbornú lekársku verejnosť.
3
2022
Interná medicína
Recenzovaný, postgraduálne zameraný odborný lekársky časopis. Odborným garantom časopisu je Slovenská internistická spoločnosť.
11x ročne, júl-august dvojčíslo
1335-8359
Časopis je indexovaný v Slovenskej národnej bibliografii, Bibliographia medica Slovaca (BMS) a zaradený do citačnej databázy CiBaMed.
Všetky články sú recenzované.
Vydavateľ nenesie zodpovednosť za údaje a názory autorov jednotlivých článkov či inzerátov.
Články na šedých stranách sú firemnými prezentáciami alebo nerecenzovanými informáciami, za ktorých obsah zodpovedá autor.
Reprodukcia obsahu je povolená len s priamym súhlasom redakcie.
TÉMA: Prehľadové práce
Genetické aspekty liečby inkretínovými mimetikami
Ivana Gotthardová, Martin Javorský, Ivan Tkáč
Tento článok bol publikovaný v čísle 9/2016
Inkretínové mimetiká sú antidiabetiká používané v liečbe diabetu mellitu 2. typu (DM 2) v poslednej dekáde a zahŕňajú
agonisty GLP-1 receptorov (GLP-1R) a inhibítory dipeptidylpeptidázy-4 (DPP-4), označované ako gliptíny. Existuje
značná interindividuálna variabilita v glykemickej odpovedi na liečbu inkretínovými mimetikami, na ktorej sa môže podieľať
aj genetické pozadie jedinca. Boli identifikované viaceré varianty génov, ktorých produkty majú vzťah k fyziológii
sekrécie inkretínov. Vo farmakogenetických štúdiách boli pozorované asociácie variantov génov CTRB1/2, TCF7L2,
GLP1R a CDKAL1 s kvantitatívnou redukciou HbA1c. Replikácia týchto poznatkov v ďalších štúdiách by mohla byť klinicky
významná a pomôcť pri identifikácii pacientov s potenciálne nižšou alebo vyššou odpoveďou na liečbu gliptínmi.
diabetes mellitus 2. typu inkretínový efekt agonisty GLP-1 receptorov gliptíny TCF7L2 CTRB1/2
Interná med. 2016, 16 (9): 373-377
Všeobecné obchodné podmienky | Ochrana osobných údajov | Fakturačné údaje
©2022 www.amedi.sk, všetky práva vyhradené,
Kopírovanie akejkoľvek časti tejto stránky bez písomného súhlasu autora je zakázané.

programmed by