Dovoľujeme si Vás upozorniť, že naša web stránka
je určená iba pre odbornú lekársku verejnosť.
3
2022
Interná medicína
Recenzovaný, postgraduálne zameraný odborný lekársky časopis. Odborným garantom časopisu je Slovenská internistická spoločnosť.
11x ročne, júl-august dvojčíslo
1335-8359
Časopis je indexovaný v Slovenskej národnej bibliografii, Bibliographia medica Slovaca (BMS) a zaradený do citačnej databázy CiBaMed.
Všetky články sú recenzované.
Vydavateľ nenesie zodpovednosť za údaje a názory autorov jednotlivých článkov či inzerátov.
Články na šedých stranách sú firemnými prezentáciami alebo nerecenzovanými informáciami, za ktorých obsah zodpovedá autor.
Reprodukcia obsahu je povolená len s priamym súhlasom redakcie.
TÉMA: Prehľadové práce
Genetika prediabetických stavov
Dana Prídavková, Martin Migra, Peter Červeň, Marián Mokáň
Tento článok bol publikovaný v čísle 3/2017
Jedinci s prediabetom majú takmer dvojnásobné riziko kardiovaskulárneho ochorenia a úmrtnosti a u 5 – 10 % neliečených pacientov sa každoročne vyvinie diabetes mellitus 2. typu (DM 2). Prediabetické štádiá môžu byť aj hlavnou príčinou komplikácií, ktoré sa neskôr pripočítajú samotnému DM 2. Problematika dedičnosti pri DM 2 je oproti DM 1 komplikovanejšia. Ochorenie má polygénny charakter a na fenotype chorého sa uplatňuje množstvo rôznych genetických variácií. Celogenómové asociačné štúdie v posledných rokoch prinášajú dôkazy o genetických predispozíciách na vznik prediabetu. Možno očakávať, že súčasný vývoj v oblasti genetickej diagnostiky nám v budúcnosti umožní stratifikáciu prediabetických a diabetických stavov na základe prítomnosti „prodiabetogénych” génov či rizikových nukleotidových polymorfizmov a nie až na základe pokročilých fenotypových parametrov.
diabetes mellitus 2. typu prediabetes celogenómové asociačné štúdie polymorfizmy
Interná med. 2017; 17 (3): 45-49
Všeobecné obchodné podmienky | Ochrana osobných údajov | Fakturačné údaje
©2022 www.amedi.sk, všetky práva vyhradené,
Kopírovanie akejkoľvek časti tejto stránky bez písomného súhlasu autora je zakázané.

programmed by