Dovoľujeme si Vás upozorniť, že naša web stránka
je určená iba pre odbornú lekársku verejnosť.
3
2022
Interná medicína
Recenzovaný, postgraduálne zameraný odborný lekársky časopis. Odborným garantom časopisu je Slovenská internistická spoločnosť.
11x ročne, júl-august dvojčíslo
1335-8359
Časopis je indexovaný v Slovenskej národnej bibliografii, Bibliographia medica Slovaca (BMS) a zaradený do citačnej databázy CiBaMed.
Všetky články sú recenzované.
Vydavateľ nenesie zodpovednosť za údaje a názory autorov jednotlivých článkov či inzerátov.
Články na šedých stranách sú firemnými prezentáciami alebo nerecenzovanými informáciami, za ktorých obsah zodpovedá autor.
Reprodukcia obsahu je povolená len s priamym súhlasom redakcie.
TÉMA: Prehľadové práce
Geriatrický maladaptačný syndróm
Iveta Ondriová, Terézia Fertaľová, Janka Slaninková
Tento článok bol publikovaný v čísle 2/2019
Adaptácia je základnou vlastnosťou živých organizmov. U každého jedinca je individuálna, ale u seniorov má svoje špecifiká, ktoré súvisia so zhoršením funkčného stavu organizmu, s multimorbiditou, s komplikáciami sprevádzajúcimi ochorenia v starobe a so zmenenými životnými podmienkami v starobe. V starobe bývajú porušené adaptačné mechanizmy, preto každá zmena vo vyššom veku je stresujúca. V dôsledku neustáleho stresu se môže u seniorov rozvinúť geriatrický maladaptačný syndróm. Autorky v predkladanom príspevku sprístupňujú problematiku geriatrického maladaptačného syndrómu a možnosti preventívnych opatrení.
 
Geriatric maladaptation syndrome
Adaptation is a basic feature of living organisms, individual in each individual, but in seniors it has its specificities, which are related to the deterioration of the functional state of the organism, multimorbidity and the complications accompanying diseases in the old age and altered living conditions in the old age. In the old age there are disruptive adaptation mechanisms, so any change in the higher age is stressful. As a result of permanent stress, geriatric maladaptation syndrome may develop in seniors. In the present paper, the authors make available the issue of Geriatric maladaptation syndrome and the possibility of preventive measures.
Keywords: adaptation, maladaptation, senior, prevention
adaptácia maladaptácia senior prevencia
Interná med. 2019; 19 (2): 71-73
Všeobecné obchodné podmienky | Ochrana osobných údajov | Fakturačné údaje
©2022 www.amedi.sk, všetky práva vyhradené,
Kopírovanie akejkoľvek časti tejto stránky bez písomného súhlasu autora je zakázané.

programmed by