Dovoľujeme si Vás upozorniť, že naša web stránka
je určená iba pre odbornú lekársku verejnosť.
3
2021
Klinická urológia
Postgraduálny vedecký lekársky časopis.
3x ročne
1336-7579
Časopis je indexovaný v Slovenskej národnej bibliografii, Bibliographia medica Slovaca (BMS) a zaradený do citačnej databázy CiBaMed.
Všetky články sú recenzované.
Vydavateľ nenesie zodpovednosť za údaje a názory autorov jednotlivých článkov či inzerátov.
Články na šedých stranách sú firemnými prezentáciami alebo nerecenzovanými informáciami, za ktorých obsah zodpovedá autor.
Reprodukcia obsahu je povolená len s priamym súhlasom redakcie.
TÉMA: Urologická onkológia
Gleasonovo skóre v biopsii a po radikální prostatektomii – modifikované hodnocení a jeho klinický význam pro pacienta
Milan Král, Daniela Kurfürstová, Vladimír Študent, Aleš Vidlář, Martin Hrabec, Marek Dávid
Tento článok bol publikovaný v čísle 3/2007
Úvod: Při rozhodování o způsobu a časování léčby karcinomu prostaty se opíráme mimo jiné o následující informace: klinické stádium onemocnění, Gleasonovo skóre a preference pacienta. Cílem naší práce bylo vyhodnotit důsledky úprav gradingu karcinomu prostaty s ohledem na závěry z konference uropatologů konané v r. 2005 v USA. Klinický soubor a metody: na souboru 159 pacientů po radikální prostatektomii z období let 2003 - 2006 jsme provedli srovnání gradingu podle konvenčního a modifikovaného hodnocení a vyhodnotili možnost indikace aktivní surveillance. Výsledky: zatímco byla shoda Gleasonova skóre v biopsiích a po radikálních prostatektomiích konvenčním hodnocením v 34,6 %, k podhodnocení došlo u 62,2 %. Naopak modifikovaným hodnocením jsme dosáhli shody v 59,7 % a podhodnoceno bylo jen 28,3 % preparátů. V tomto ohledu by splňovalo indikaci aktivního monitoringu dle konvenčního hodnocení 22,6 % a dle modifikovaného hodnocení 18,8 % pacientů. Závěr: prokázali jsme zpřesnění výpovědní hodnoty Gleasonova skóre modifikovaným způsobem s ohledem na grading v pooperační histologii.
Klíčová slova: karcinom prostaty, biopsie, radikální prostatektomie, grading, aktivní monitoring
Klin. urol. 2007; 3 (3): 135 - 138
Všeobecné obchodné podmienky | Ochrana osobných údajov | Fakturačné údaje
©2022 www.amedi.sk, všetky práva vyhradené,
Kopírovanie akejkoľvek časti tejto stránky bez písomného súhlasu autora je zakázané.

programmed by