Dovoľujeme si Vás upozorniť, že naša web stránka
je určená iba pre odbornú lekársku verejnosť.
2
2022
Gynekológia pre prax
Recenzovaný, postgraduálne zameraný odborný lekársky časopis
4x ročne
1336-3425
Časopis je indexovaný v Slovenskej národnej bibliografii, Bibliographia medica Slovaca (BMS) a zaradený do citačnej databázy CiBaMed.
Všetky články sú recenzované.
Vydavateľ nenesie zodpovednosť za údaje a názory autorov jednotlivých článkov či inzerátov.
Články na šedých stranách sú firemnými prezentáciami alebo nerecenzovanými informáciami, za ktorých obsah zodpovedá autor.
Reprodukcia obsahu je povolená len s priamym súhlasom redakcie.
Témy časopisu Gynekológia
pre prax 2/2022
Téma čísla
Regionálna analýza prípadov závažného popôrodného krvácania v Slovenskej republike v rokoch 2012 – 2020
Jakub Daniš, Miroslav Korbeľ, Miroslav Borovský, Liam McCullough, Rebeka Gabal, Adam Adamec, Mária Vargová, Diana Kanásová, Alexandra Krištúfková
Regionálna analýza prípadov peripartálnej hysterektómie v Slovenskej republike v rokoch 2012 – 2020
Adam Adamec, Miroslav Korbeľ, Mária Vargová, Jakub Daniš, Dominika Kotríková, Liam McCullough, Diana Kanásová, Rebeka Gabal, Alexandra Krištúfková
Regionálna analýza prípadov abnormálne invazívnej placentácie v Slovenskej republike v rokoch 2012 – 2020
Adam Adamec, Miroslav Korbeľ, Mária Vargová, Jakub Daniš, Dominika Kotríková, Liam McCullough, Diana Kanásová, Rebeka Gabal, Alexandra Krištúfková
Regionálna analýza HELLP syndrómu v Slovenskej republike v rokoch 2012 – 2020
Rebeka Gabal, Alexandra Krištúfková, Miroslav Borovský, Jakub Daniš, Liam McCullough, Mária Vargová, Adam Adamec, Miroslav Korbeľ
Analýza prípadov eklampsie v Slovenskej republike v rokoch 2012 – 2020
Liam McCullough, Miroslav Korbeľ, Jakub Daniš, Adam Adamec, Mária Vargová, Diana Kanásová, Dominika Kotríková, Rebeka Gabal, Alexandra Krištúfková
Analýza septických stavov v pôrodníctve v Slovenskej republike v rokoch 2012 – 2020
Alexandra Krištúfková, Ladislav Kováč, Miroslav Borovský, Jakub Daniš, Adam Adamec, Mária Vargová, Liam Mc-Cullough, Rebeka Gabal, Miroslav Korbeľ
Regionálna analýza transportov na jednotky intenzívnej starostlivosti v Slovenskej republike v rokoch 2012 – 2020
Mária Vargová, Adam Adamec, Dominika Kotríková, Liam Mc-Cullough, Jakub Daniš, Diana Kanásová, Rebeka Gabal, Alexandra Krištúfková, Miroslav Korbeľ
Analýza SARS-CoV-2 infekcie v populácii tehotných na Slovensku - projekt COVID-19 Pregnancy & Maternal Outcome
Adriána Koleková, Ladislav Kováč, Miroslav Borovský, Cecília Marčišová, Ľubomíra Izáková, Ján Mikas, Jana Námešná, Zuzana Krištúfková, Alexandra Krištúfková
Staňte sa pravidelným odberateľom časopisu Gynekológia
pre prax
Všeobecné obchodné podmienky | Ochrana osobných údajov | Fakturačné údaje
©2022 www.amedi.sk, všetky práva vyhradené,
Kopírovanie akejkoľvek časti tejto stránky bez písomného súhlasu autora je zakázané.

programmed by