Dovoľujeme si Vás upozorniť, že naša web stránka
je určená iba pre odbornú lekársku verejnosť.
4
2021
Gynekológia pre prax
Recenzovaný, postgraduálne zameraný odborný lekársky časopis
4x ročne
1336-3425
Časopis je indexovaný v Slovenskej národnej bibliografii, Bibliographia medica Slovaca (BMS) a zaradený do citačnej databázy CiBaMed.
Všetky články sú recenzované.
Vydavateľ nenesie zodpovednosť za údaje a názory autorov jednotlivých článkov či inzerátov.
Články na šedých stranách sú firemnými prezentáciami alebo nerecenzovanými informáciami, za ktorých obsah zodpovedá autor.
Reprodukcia obsahu je povolená len s priamym súhlasom redakcie.
Témy časopisu Gynekológia
pre prax 4/2021
Téma čísla
Kazuistiky v gynekológii a pôrodníctve
Editor: doc. MUDr. Martin Redecha, PhD.
KAZUISTIKY
Management of giant ovarian cysts: case report and review of literature
Maram Ben Oun, Pavol Janáč, Miroslav Borovský, Suzane Kolačková, Peter Hlavčák
Primárny retroperitoneálny pelvický leiomyóm
Vladimír Bartoš
Pseudo-myxoma peritonei secondary to ovarian mucinous cyst-adenoma as a form of extra-appendicular origin, a case report and review of literature
Maram Ben Oun, Pavol Janáč, Martin Redecha, Miroslav Borovský, Ivan Majeský, Augustín Prochotský, Suzane Kolačková, Peter Hlavčák
Atypická komplikácia po hysteroskopii – inverzia maternice (kazuistika)
Barbora Kuncová, Alena Nagyová, Dávid Tóth, Gabriel Lipčei, Lule Tomiq, Peter Urdzík
Ektrodaktýlia vs. syndróm amniálnych pruhov – kazuistika
Zuzana Provazníková, Linda Limbergová, Hana Habánová, Anton Čunderlík, Igor Rusňák
Prenatálna diagnostika a genetické pozadie ichtyóz
Lucia Bořucká, Eliška Lacková, Anton Čunderlík, Igor Rusňák
Prenatal diagnosis of spina bifida aperta. Case reports and a review of literature
Maram Ben Oun, Zuzana Vaclavová, Pavol Janáč, Miroslav Borovský
Nekróza maternice po cisárskom reze
Adam Adamec, Zuzana Kosibová, Martin Redecha
Poškodenie CNS vplyvom CMV infekcie
Barbora Polgárová, Anton Čunderlík, Zuzana Václavová, Michaela Jezberová, Igor Rusňák
Odlišnosti manažmentu gravidity s nálezom delécie 18q u plodu
Matej Ondrejka, Eliška Lacková, Anton Čunderlík, Michaela Jezberová, Igor Rusňák
Raritný prípad inkompatibility Kell systému – kazuistika
Alena Nagyová, Rastislav Dudič, Andrea Grendelová, Barbora Kuncová, Dávid Tóth, Peter Urdzík
Malformácie durálnych venóznych splavov – kazuistika
Hana Habánová, Renáta Gregušová, Alexandra Mamová, Zuzana Provazníková, Anton Čunderlík
Staňte sa pravidelným odberateľom časopisu Gynekológia
pre prax
Všeobecné obchodné podmienky | Ochrana osobných údajov | Fakturačné údaje
©2022 www.amedi.sk, všetky práva vyhradené,
Kopírovanie akejkoľvek časti tejto stránky bez písomného súhlasu autora je zakázané.

programmed by