Dovoľujeme si Vás upozorniť, že naša web stránka
je určená iba pre odbornú lekársku verejnosť.
1
2020
Gynekológia pre prax
Recenzovaný, postgraduálne zameraný odborný lekársky časopis
4x ročne
1336-3425
Časopis je indexovaný v Slovenskej národnej bibliografii, Bibliographia medica Slovaca (BMS) a zaradený do citačnej databázy CiBaMed.
Všetky články sú recenzované.
Vydavateľ nenesie zodpovednosť za údaje a názory autorov jednotlivých článkov či inzerátov.
Články na šedých stranách sú firemnými prezentáciami alebo nerecenzovanými informáciami, za ktorých obsah zodpovedá autor.
Reprodukcia obsahu je povolená len s priamym súhlasom redakcie.
Témy časopisu Gynekológia
pre prax 1/2020
EDITORIÁL
Editoriál: Urogynekológia
Peter Urdzík
TÉMA ČÍSLA
Transvaginálny syntetický implantát (MESH) pri korekcii defektu panvového dna. Áno či nie?
Peter Urdzík, Ján Galád, Rastislav Dudič
Využitie ultrasonografie v urogynekológii
Rastislav Dudič, Viera Dudičová, Peter Urdzík
Konzervatívna liečba inkontinencie moču u žien
Tomáš Danys
Súčasné možnosti operačnej liečby pri riešení defektov panvového dna v prednom a strednom kompartmente
Ján Galád
Súčasné miesto bulking agents pri liečbe stresovej inkontinencie moču u žien
Branislav Kopčan, Matej Vidoman
Chirurgická liečba stresovej inkontinencie moču
Peter Papcun, Ivan Hollý, Marián Križko, ml., Jozef Záhumenský
Efekt viacerých metód fyzioterapie pri úniku moču
Magdaléna Hagovská, Peter Urdzík, Katarína Oravcová, Mariana Mihaľová
Register urogynekologických implantátov
Peter Urdzík, Ján Galád, Tomáš Danys
KAZUISTIKY
Operačné riešenie recidívy POP po predchádzajúcej hysterektómii, implantácii TVM a LSC
Jaroslav Petrišin
PREHĽADOVÉ PRÁCE
Efektívna konzervatívna liečba cervikálnych dysplázií ľahkého stupňa dependentných od HPV
Erik Kúdela
RôZNE
Za prof. MUDr. Karolom Holomáňom, CSc. (12. 9. 1945 – 30. 11. 2019)
P. Šuška
Staňte sa pravidelným odberateľom časopisu Gynekológia
pre prax
Všeobecné obchodné podmienky | Ochrana osobných údajov | Fakturačné údaje
©2020 www.amedi.sk, všetky práva vyhradené,
Kopírovanie akejkoľvek časti tejto stránky bez písomného súhlasu autora je zakázané.

programmed by