Dovoľujeme si Vás upozorniť, že naša web stránka
je určená iba pre odbornú lekársku verejnosť.
3
2020
Slovenská gynekológia a pôrodníctvo
Časopis Slovenskej gynekologicko-pôrodníckej spoločnosti
4x ročne
1335-0862
Časopis je indexovaný v Slovenskej národnej bibliografii, Bibliographia medica Slovaca (BMS) a zaradený do citačnej databázy CiBaMed.
Reprodukcia obsahu je povolená len s priamym súhlasom redakcie.
Časopis je zasielaný všetkým členom SGPS zdarma
TÉMA: PREHĽADOVÉ PRÁCE
GYNEKOLOGICKÉ MALIGNITY A LABORATÓRNE MOŽNOSTI ICH DIAGNOSTIKY
B. KUNCOVÁ, A. NAGYOVÁ, R. DUDIČ, V. DUDIČOVÁ, D. TÓTH, P. URDZÍK
Tento článok bol publikovaný v čísle 1/2020
Míľnikmi v diagnostike gynekologických malignít bolo nielen zavedenie ultrazvuku do praxe, ale aj objavenie špecifických molekúl, ktoré dokážu predikovať ochorenie ešte v začiatočnom štádiu. Ďalším revolučným objavom bolo identifikovanie ľudského papilomavírusu ako pôvodcu karcinómu cervixu. Tento objav umožnil zavedenie molekulárnej genetiky do diagnostiky rakoviny maternicového krčka. Novšie výskumy sa už zaoberajú dôkazmi replikácie vírusu, čo nám umožňuje identifikovať pacientky s negatívnym klinickým nálezom a účinne ich ambulantne liečiť.

GYNAECOLOGICAL MALIGNITY AND LABORATORY POSSIBILITIES OF IT DIAGNOSIS
Milestones in gynaecological diagnostics were not only the introduction of ultrasound into practice but also the discovery of specific molecules that can predict the disease in the incipient stage. Another discovery that caused the revolution was the identification of the human papillomavirus as the causative agent of cervical cancer. Its discovery allowed molecular genetics to enter gynaecological practice. Recent research has already dealt with evidence of virus replication, which will allow us to select patients with otherwise negative findings and effectively treat them specifically in the ambulatory sphere, without the need for invasive interventions.
Keywords: tumour marker, gynaecologic malignity
tumor marker gynekologické malignity
Slov. Gynek. Pôrod., 27, 2020, s. 35 – 39
Všeobecné obchodné podmienky | Ochrana osobných údajov | Fakturačné údaje
©2020 www.amedi.sk, všetky práva vyhradené,
Kopírovanie akejkoľvek časti tejto stránky bez písomného súhlasu autora je zakázané.

programmed by