Dovoľujeme si Vás upozorniť, že naša web stránka
je určená iba pre odbornú lekársku verejnosť.
2
2020
Kardiológia pre prax
Recenzovaný, postgraduálne zameraný odborný lekársky časopis
4x ročne
1336-3433
Vybrané články sú voľne prístupné.
Časopis je indexovaný v Slovenskej národnej bibliografii, Bibliographia medica Slovaca (BMS) a zaradený do citačnej databázy CiBaMed.
Všetky články sú recenzované.
Vydavateľ nenesie zodpovednosť za údaje a názory autorov jednotlivých článkov či inzerátov.
Články na šedých stranách sú firemnými prezentáciami alebo nerecenzovanými informáciami, za ktorých obsah zodpovedá autor.
Reprodukcia obsahu je povolená len s priamym súhlasom redakcie.
TÉMA: Skórovacie systémy v kardiológii
H2FPEF skóre na diagnostiku srdcového zlyhávania so zachovanou ejekčnou frakciou
Juraj Dúbrava
Východisko
Diagnóza srdcového zlyhávania so zachovanou ejekčnou frakciou (HFpEF; heart failure with preserved ejection fraction) sa v súčasnosti stanovuje podľa 2 hlavných diagnostických systémov:
- odporúčania Európskej kardiologickej spoločnosti (ESC) z roku 2016(1). Pri ich prospektívnom hodnotení sa zistila robustná špecificita, ale slabá senzitivita(2).
- v auguste 2019 preto publikovala Heart Failure Association of the ESC náročnejší diagnostický algoritmus HFA-PEFF, ktorého cieľom je spresniť diagnostiku HFpEF(3).
Kardiol. Prax 2019; 17 (4): 226 – 227
Všeobecné obchodné podmienky | Ochrana osobných údajov | Fakturačné údaje
©2020 www.amedi.sk, všetky práva vyhradené,
Kopírovanie akejkoľvek časti tejto stránky bez písomného súhlasu autora je zakázané.

programmed by