Dovoľujeme si Vás upozorniť, že naša web stránka
je určená iba pre odbornú lekársku verejnosť.
1
2022
Gastroenterológia pre prax
Recenzovaný, postgraduálne zameraný odborný lekársky časopis
4x ročne
ISSN:1336–1473
Časopis je indexovaný v Slovenskej národnej bibliografii, Bibliographia medica Slovaca (BMS) a zaradený do citačnej databázy CiBaMed.
Všetky články sú recenzované.
Vydavateľ nenesie zodpovednosť za údaje a názory autorov jednotlivých článkov či inzerátov.
Články na šedých stranách sú firemnými prezentáciami alebo nerecenzovanými informáciami, za ktorých obsah zodpovedá autor.
Reprodukcia obsahu je povolená len s priamym súhlasom redakcie.
TÉMA: Téma čísla
Helicobacter pylori a karcinóm pankreasu – aktuálny stav poznatkov, čo všetko ešte nevieme
Ján Ušák
Tento článok bol publikovaný v čísle 3/2021
Pankreatické neoplastické lézie predstavujú závažný medicínsky problém súčasnej medicíny. Obmedzené možnosti prevencie a skríningu, ekonomická a technologická náročnosť liečebných modalít pankreatických lézií (vrátane prekanceróz) a chýbajúce informácie o týchto ochoreniach sú limitujúce faktory, ktoré negatívne ovplyvňujú prežívanie pacientov, trpiacich týmto fatálne prebiehajúcim ochorením. To je jeden z dôvodov, prečo bol a je výskum venovaný rizikovým faktorom karcinómu pankreasu aj potenciálnej úlohe Helicobactera pylori v etiopatogenéze tohto ochorenia. Toto je logický dôsledok vyhlásenia IARC (International Agency for Research of Cancer) patriacej pod Svetovú zdravotnícku organizáciu z roku 1994, že Helicobacter pylori je karcinogén I. triedy pri karcinóme žalúdka. Jednoznačnú odpoveď napriek početným štúdiám doteraz nepoznáme.

Helicobacter pylori and pancreatic carcinoma – present state of knowledge, we what still do nok know
The pancreatic neoplastic lesions represent a severe medical problem of modern medicine. Limited possibilities of prevention and screening, economic and technological demands of the pancreatic lesions treatment modalities (including precanceroses), and missing information about these diseases are limiting factors negatively affecting the survival of patients suffering from this fatal disease. It is one of the reasons for the ongoing research on pancreatic cancer risk factors and the potential role of Helicobacter pylori in the etiopathogenesis of this disease. It is a logical consequence of the International Agency for Research of Cancer (IARC) within the WHO declared in 1994 that Helicobacter pylori is a Class 1 carcinogen in stomach cancer. Despite numerous studies, there is still no clear answer.
Keywords: Helicobacter pylori, pancreas cancer


Helicobacter pylori karcinóm pankreasu
Gastroenterol. prax 2021; 20 (3): 160 – 161
Všeobecné obchodné podmienky | Ochrana osobných údajov | Fakturačné údaje
©2022 www.amedi.sk, všetky práva vyhradené,
Kopírovanie akejkoľvek časti tejto stránky bez písomného súhlasu autora je zakázané.

programmed by