Dovoľujeme si Vás upozorniť, že naša web stránka
je určená iba pre odbornú lekársku verejnosť.
3
2022
Interná medicína
Recenzovaný, postgraduálne zameraný odborný lekársky časopis. Odborným garantom časopisu je Slovenská internistická spoločnosť.
11x ročne, júl-august dvojčíslo
1335-8359
Časopis je indexovaný v Slovenskej národnej bibliografii, Bibliographia medica Slovaca (BMS) a zaradený do citačnej databázy CiBaMed.
Všetky články sú recenzované.
Vydavateľ nenesie zodpovednosť za údaje a názory autorov jednotlivých článkov či inzerátov.
Články na šedých stranách sú firemnými prezentáciami alebo nerecenzovanými informáciami, za ktorých obsah zodpovedá autor.
Reprodukcia obsahu je povolená len s priamym súhlasom redakcie.
TÉMA: Prehľadové práce
Hematologické príčiny cyanózy
Viera Fábryová
Tento článok bol publikovaný v čísle 5/2021
Cyanóza vzniká v dôsledku nedostatočného okysličenia krvi pri kardiovaskulárnych alebo pľúcnych chorobách (centrálna cyanóza), alebo pri spomalení krvného prúdu cez periférne tkanivá (periférna cyanóza). Príčinou môžu byť aj zriedkavé poruchy hemoglobínu, ktoré vedú k methemoglobinémii s prejavmi cyanózy. Methemoglobinémia vzniká buď zo zvýšenej produkcie oxidovaného hemoglobínu (hémové Fe je v trojmocnej forme), alebo z jeho zníženej redukcie (hémové Fe v dvojmocnej forme). Vrodené príčiny sú deficit enzýmu cytochróm-b5-methemoglobínreduktázy v cykle anaeróbnej glykolýzy, prítomnosť variantného hemoglobínu M, nestabilné hemoglobíny a hemoglobíny so zníženou afinitou ku kyslíku. Častejšia je získaná methemoglobinémia, ktorá sa objavuje po expozícii niektorým liekom a toxínom. V diagnostike sa využíva spektrometria, rôzne typy elektroforéz, chromatografia a genetické metódy. V liečbe methemoglobinémie sa používa metylénová modrá a kyselina askorbová.

Hematological causes of cyanosis
Cyanosis arises due to insufficient oxygenation of the blood in cardiovascular and pulmonary diseases (central cyanosis) or when the blood flow is slowed through peripheral tissues (peripheral cyanosis). Rare haemoglobin diseases that lead to methaemoglobinaemia and cyanosis may also be the cause. Methaemoglobinemia arises either from increased production of oxidised haemoglobin (Fe3+) or from its slowed reduction to haemoglobin (Fe2+). Congenital causes of methaemoglobinemia are the deficit of cytochrom-b5-methaemoglobin reductase, haemoglobin M, unstabile haemoglobins and haemoglobin with reduced oxygen affinity. More common is aquired methaemoglobinemia after exposure to certain drugs or toxins. Methods for the diagnostic is spectrometry, electrophoresis, chromatography and genetic. In the treatment methylene blue and ascorbic acid is used.
Keywords: haemoglobin, methaemoglobin, cytochrom-b5-methaemoglobin reductase, haemoglobin M, methylene blue


hemoglobín methemoglobín cytochróm-b5-methemoglobínreduktáza hemoglobín M metylénová modrá
Interná med. 2021; 21 (5): 215-218
Všeobecné obchodné podmienky | Ochrana osobných údajov | Fakturačné údaje
©2022 www.amedi.sk, všetky práva vyhradené,
Kopírovanie akejkoľvek časti tejto stránky bez písomného súhlasu autora je zakázané.

programmed by