Dovoľujeme si Vás upozorniť, že naša web stránka
je určená iba pre odbornú lekársku verejnosť.
10
2022
Interná medicína
Recenzovaný, postgraduálne zameraný odborný lekársky časopis. Odborným garantom časopisu je Slovenská internistická spoločnosť.
11x ročne, júl-august dvojčíslo
1335-8359
Časopis je indexovaný v Slovenskej národnej bibliografii, Bibliographia medica Slovaca (BMS) a zaradený do citačnej databázy CiBaMed.
Všetky články sú recenzované.
Vydavateľ nenesie zodpovednosť za údaje a názory autorov jednotlivých článkov či inzerátov.
Články na šedých stranách sú firemnými prezentáciami alebo nerecenzovanými informáciami, za ktorých obsah zodpovedá autor.
Reprodukcia obsahu je povolená len s priamym súhlasom redakcie.
TÉMA: Prehľadové práce
Hemofília - najčastejšia vrodená koagulopatia s krvácavými prejavmi
Ivana Plameňová, Ján Staško
Tento článok bol publikovaný v čísle 11/2011
Hemofília je vzácna dedičná choroba spôsobená kvantitatívnym alebo kvalitatívnym nedostatkom koagulačného faktora VIII (hemofília A) alebo IX (hemofília B). Dedičnosť hemofílie je recesívna, viazaná na chromozóm X. Klinicky sa prejavuje u mužov zvýšeným sklonom ku krvácaniu, ktorého závažnosť koreluje so stupňom defektu koagulačného faktora. V dôsledku opakovaných krvácaní do pohybového aparátu dochádza k jeho trvalému poškodeniu až imobilizácii. Liečba hemofílie je substitučná - koncentrátmi FVIII/IX, dávka závisí od stupňa hemofílie, závažnosti a lokalizácie krvácania, event. od typu chirurgického zákroku. Najzávažnejšou komplikáciou liečby hemofílie je vznik inhibítora FVIII/IX, prejaví sa neúčinnosťou substitučnej liečby FVIII/IX a vyžaduje špecifický prístup k liečbe. Dôležitý význam má centralizovaná komplexná starostlivosť multidisciplinárnym tímom odborníkov.
faktor VIII/IX hemofília inhibítor koncentrát koagulačného faktora vrodená koagulopatia
Interná med. 2011; 11 (11): 487-490
Všeobecné obchodné podmienky | Ochrana osobných údajov | Fakturačné údaje
©2022 www.amedi.sk, všetky práva vyhradené,
Kopírovanie akejkoľvek časti tejto stránky bez písomného súhlasu autora je zakázané.

programmed by