Dovoľujeme si Vás upozorniť, že naša web stránka
je určená iba pre odbornú lekársku verejnosť.
3
2022
Interná medicína
Recenzovaný, postgraduálne zameraný odborný lekársky časopis. Odborným garantom časopisu je Slovenská internistická spoločnosť.
11x ročne, júl-august dvojčíslo
1335-8359
Časopis je indexovaný v Slovenskej národnej bibliografii, Bibliographia medica Slovaca (BMS) a zaradený do citačnej databázy CiBaMed.
Všetky články sú recenzované.
Vydavateľ nenesie zodpovednosť za údaje a názory autorov jednotlivých článkov či inzerátov.
Články na šedých stranách sú firemnými prezentáciami alebo nerecenzovanými informáciami, za ktorých obsah zodpovedá autor.
Reprodukcia obsahu je povolená len s priamym súhlasom redakcie.
TÉMA: Prehľadové práce
Hemolyticko uremický syndróm
Ivana Dedinská, Ivana Ságová, Viliam Maňka, Adriana Klimentová, Pavel Makovický, Jurina Sadloňová, Marián Mokáň
Tento článok bol publikovaný v čísle 3/2011
Hemolyticko - uremický syndróm (HUS) charakterizuje ťažká mikroangiopatická hemolytická anémia, trombocytopénia a vývin akútnej renálnej insuficiencie. Etiologicky sa na vzniku podieľa infekcia s tvorbou bakteriálnych toxínov (pneumokoková neuraminidáza, Shiga-like toxin E. coli, veratoxin shigell), lieky (hormonálna antikoncepcia, cyklosporin A, mitomycin C), tumory a iné (preeklampsia, systémový lupus erythematodes, sklerodermia...)(1). Terapia spočíva v podávaní heparínu, čerstvej plazmy, kortikoidov, plazmaferéze a pravidelnej dialýze. Anúria pretrváva pri HUS s nálezom Shiga-like toxínu (stx-HUS) 7 - 10 dní, pričom funkcia obličiek sa upraví do 2 - 4 týždňov. Pri HUS bez nálezu Shiga-like toxínu (non - stx-HUS) trvá anúria približne mesiac s úpravou obličkových funkcíí do 6 - 8 týždňov. Prognóza hemolyticko uremického syndrómu je dobrá obzvlášť pri stx-HUS, pri non - stx-HUS je prognóza horšia s úpravou obličkových funkcii do 6-8 týždňov, pričom až tretina pacientov prechádza do chronického štádia ochorenia obličiek s nutnosťou dialyzačnej liečby(2).
hemolyticko uremický syndróm akútna renálna insuficiencia Shiga-like toxin E. coli
Interná med. 2011; 11 (3): 114-117
Všeobecné obchodné podmienky | Ochrana osobných údajov | Fakturačné údaje
©2022 www.amedi.sk, všetky práva vyhradené,
Kopírovanie akejkoľvek časti tejto stránky bez písomného súhlasu autora je zakázané.

programmed by