Dovoľujeme si Vás upozorniť, že naša web stránka
je určená iba pre odbornú lekársku verejnosť.
3
2020
Slovenská gynekológia a pôrodníctvo
Časopis Slovenskej gynekologicko-pôrodníckej spoločnosti
4x ročne
1335-0862
Časopis je indexovaný v Slovenskej národnej bibliografii, Bibliographia medica Slovaca (BMS) a zaradený do citačnej databázy CiBaMed.
Reprodukcia obsahu je povolená len s priamym súhlasom redakcie.
Časopis je zasielaný všetkým členom SGPS zdarma
TÉMA:
Hemoperitoneum ako komplikácia kardiochirurgického výkonu – kazuistika
V. Dudičová, R. Dudič, P. Urdzík
Tento článok bol publikovaný v čísle 1/2017
V reprodukčnom veku žien je výskyt funkčných ovariálnych cýst pomerne častý. U väčšiny zdravých žien ruptúra luteálnej hemoragickej cysty vaječníka vedie k miernemu krvácaniu a môže zostať bez povšimnutia. U žien, ktoré podstupujú antikoagulačnú terapiu, môže každá ruptúra a krvácanie z cysty vaječníka viesť k rozvoju hemoperitonea s potrebou chirurgickej intervencie.
hemoragická cysta hemoperitoneum
Slov. Gynek. Pôrod., 24, 2017, s. 16 – 18
Všeobecné obchodné podmienky | Ochrana osobných údajov | Fakturačné údaje
©2020 www.amedi.sk, všetky práva vyhradené,
Kopírovanie akejkoľvek časti tejto stránky bez písomného súhlasu autora je zakázané.

programmed by