Dovoľujeme si Vás upozorniť, že naša web stránka
je určená iba pre odbornú lekársku verejnosť.
3
2022
Interná medicína
Recenzovaný, postgraduálne zameraný odborný lekársky časopis. Odborným garantom časopisu je Slovenská internistická spoločnosť.
11x ročne, júl-august dvojčíslo
1335-8359
Časopis je indexovaný v Slovenskej národnej bibliografii, Bibliographia medica Slovaca (BMS) a zaradený do citačnej databázy CiBaMed.
Všetky články sú recenzované.
Vydavateľ nenesie zodpovednosť za údaje a názory autorov jednotlivých článkov či inzerátov.
Články na šedých stranách sú firemnými prezentáciami alebo nerecenzovanými informáciami, za ktorých obsah zodpovedá autor.
Reprodukcia obsahu je povolená len s priamym súhlasom redakcie.
TÉMA: Prehľadové práce
Hemoragická horúčka s renálnym syndrómom
Miroslav Gbúr, Miriam Kozárová, Ján Lazúr
Tento článok bol publikovaný v čísle 5/2010
Hantavírusy spôsobujú u ľudí dve rozdielne ochorenia: hemoragickú horúčku s renálnym syndrómom (HFRS) a hantavírusový pľúcny syndróm (HPS), ktoré sa klinickými prejavmi čiastočne prekrývajú. Klinickými prejavmi sa čiastočne prekrývajú. HFRS a jej miernejší variant nephropathia epidemica (NE) sa vyskytujú vo väčšine krajín Európy vrátane Slovenska. Ochorenie má typický 5-fázový priebeh. Začína sa náhle vysokými teplotami s triaškou, sprevádzanými chrípkovými a gastrointestinálnymi príznakmi. Hemoragické prejavy nemusia byť výrazné, typická je trombocytopénia a patognomická je náhle vzniknutá prechodná myopia. Po prechodnom poklese tlaku krvi až s možným rozvojom šoku sa vyvíja oligurické akútne zlyhanie obličiek s následným prechodom do polyúrie a postupnou rekonvalescenciou. Terapia je vo všeobecnosti konzervatívna, symptomatická, niekedy s nutnosťou mimotelovej eliminačnej liečby akútneho zlyhania obličiek. Diferenciálna diagnostika je široká, len 28 - 50 % pacientov so sérologicky potvrdenou hantavírusovou infekciou má iniciálne stanovenú správnu klinickú diagnózu. HFRS by sa mal stať integrálnou súčasťou diferenciálnej diagnostiky febrilného ochorenia s akútnym renálnym zlyhaním a trombocytopéniou.
hantavírusy hemoragická horúčka s renálnym syndrómom nephropathia epidemica akútne zlyhanie obličiek, trombocytopénia
Interná med. 2010; 10 (5): 265-269
Všeobecné obchodné podmienky | Ochrana osobných údajov | Fakturačné údaje
©2022 www.amedi.sk, všetky práva vyhradené,
Kopírovanie akejkoľvek časti tejto stránky bez písomného súhlasu autora je zakázané.

programmed by