Dovoľujeme si Vás upozorniť, že naša web stránka
je určená iba pre odbornú lekársku verejnosť.
6
2020
Interná medicína
Recenzovaný, postgraduálne zameraný odborný lekársky časopis. Odborným garantom časopisu je Slovenská internistická spoločnosť.
11x ročne, júl-august dvojčíslo
1335-8359
Časopis je indexovaný v Slovenskej národnej bibliografii, Bibliographia medica Slovaca (BMS) a zaradený do citačnej databázy CiBaMed.
Všetky články sú recenzované.
Vydavateľ nenesie zodpovednosť za údaje a názory autorov jednotlivých článkov či inzerátov.
Články na šedých stranách sú firemnými prezentáciami alebo nerecenzovanými informáciami, za ktorých obsah zodpovedá autor.
Reprodukcia obsahu je povolená len s priamym súhlasom redakcie.
TÉMA: Kazuistiky
Hemostáza a nádorové ochorenie
Matej Hrnčár; Juraj Chudej, Juraj Sokol; Andrej Rosík; Ivana Plameňová, Ján Staško, Peter Kubisz
Tento článok bol publikovaný v čísle 3/2015
Malígne ochorenia sú často spojené s hyperkoagulačným stavom a s opakujúcimi sa trombózami. Je to spôsobené vplyvom nádorových buniek, chemoterapiou alebo rádioterapiou. Súvislosť medzi nádorom a venóznym trombembolizmom (VTE) bola odpozorovaná už pred sto rokmi. VTE predstavuje veľkú výzvu v starostlivosti o pacientov s nádorovým ochorením. Tento stručný prehľad sumarizuje pohľad na patofyziológiu trombózy asociovanej s nádorovým ochorením, rizikové faktory a prináša prehľad stratégií prevencie a liečby VTE u pacientov s rakovinou.
hemostáza, venózny trombembolizmus, antikoagulačná profylaxia, malignita
Interná med. ; 15 (3): 128-132
Všeobecné obchodné podmienky | Ochrana osobných údajov | Fakturačné údaje
©2020 www.amedi.sk, všetky práva vyhradené,
Kopírovanie akejkoľvek časti tejto stránky bez písomného súhlasu autora je zakázané.

programmed by