Dovoľujeme si Vás upozorniť, že naša web stránka
je určená iba pre odbornú lekársku verejnosť.
3
2022
Interná medicína
Recenzovaný, postgraduálne zameraný odborný lekársky časopis. Odborným garantom časopisu je Slovenská internistická spoločnosť.
11x ročne, júl-august dvojčíslo
1335-8359
Časopis je indexovaný v Slovenskej národnej bibliografii, Bibliographia medica Slovaca (BMS) a zaradený do citačnej databázy CiBaMed.
Všetky články sú recenzované.
Vydavateľ nenesie zodpovednosť za údaje a názory autorov jednotlivých článkov či inzerátov.
Články na šedých stranách sú firemnými prezentáciami alebo nerecenzovanými informáciami, za ktorých obsah zodpovedá autor.
Reprodukcia obsahu je povolená len s priamym súhlasom redakcie.
TÉMA: Kazuistiky
Heparín s nízkou molekulovou hmotnosťou a hemoragický šok
František Nehaj, Michal Mokáň, František Kovář, Marián Mokáň Marianna Kubašková
Tento článok bol publikovaný v čísle 1/2017
Heparíny s nízkou molekulovou hmotnosťou (LMWH) sa v medicíne najčastejšie používajú v prevencii a liečbe venózneho trombembolizmu. Sú to heparínové soli s rôznou molekulovou hmotnosťou (< 8 000 Da), získané frakcionovaním alebo depolymerizáciou z polymérového heparínu. Efekt LMWH na koaguláciu je monitorovaný aktivitou anti-Xa, čo znamená, že jeho vysoké hodnoty indikujú vysokú antikoagulačnú účinnosť, nízke hodnoty, naopak, nízku antikoagulačnú aktivitu. Vzhľadom na rozdielnu molekulovú hmotnosť rozlišujeme najmenej osem typov LMWH s rozdielnymi chemickými, fyzikálnymi a biologickými vlastnosťami. V našej práci prezentujeme prípad 70-ročnej ženy s paroxyzmálnou fibriláciou predsiení, u ktorej po subkutánnej aplikácii LMWH došlo k iatrogénnemu krvácaniu s hemoragickým šokom s nutnosťou urgentnej chirurgickej liečby.
heparíny s nízkou molekulovou hmotnosťou hemoragický šok artéria epigastrica krvácanie nežiadúci účinok
Interná med. 2017; 17(1): 27-29
Všeobecné obchodné podmienky | Ochrana osobných údajov | Fakturačné údaje
©2022 www.amedi.sk, všetky práva vyhradené,
Kopírovanie akejkoľvek časti tejto stránky bez písomného súhlasu autora je zakázané.

programmed by