Dovoľujeme si Vás upozorniť, že naša web stránka
je určená iba pre odbornú lekársku verejnosť.
12
2022
Interná medicína
Recenzovaný, postgraduálne zameraný odborný lekársky časopis. Odborným garantom časopisu je Slovenská internistická spoločnosť.
11x ročne, júl-august dvojčíslo
1335-8359
Časopis je indexovaný v Slovenskej národnej bibliografii, Bibliographia medica Slovaca (BMS) a zaradený do citačnej databázy CiBaMed.
Všetky články sú recenzované.
Vydavateľ nenesie zodpovednosť za údaje a názory autorov jednotlivých článkov či inzerátov.
Články na šedých stranách sú firemnými prezentáciami alebo nerecenzovanými informáciami, za ktorých obsah zodpovedá autor.
Reprodukcia obsahu je povolená len s priamym súhlasom redakcie.
TÉMA: Hepatálna encefalopatia – súčasný stav, liečba
Hepatálna encefalopatia – súčasný stav, liečba
Milan Boča, Milan Vyskočil
Hepatálna encefalopatia je závažnou komplikáciou rozvinutého ochorenia pečene, predovšetkým cirhózy pečene. Predkladajú sa súčasné poznatky zložitých mechanizmov jej patogenézy so zameraním na dnes uznávaný rozhodujúci podiel amoniaku. Ústredným mechanizmom vzniku encefalopatie je porucha detoxikačnej funkcie pečene s následným zvýšením hladiny NH3 v systémovej cirkulácii a mozgu. Uvádzame odporúčanú klasifikáciu hepatálnej encefalopatie, jej klinický obraz a algoritmus diagnostiky. Podrobne je rozpracovaná liečba hepatálnej encefalopatie s jej praktickým uplatnením v medicínskej praxi, poukazujeme i na možnosť ovplyvnenia hepatálnej encefalopatie probiotickou liečbou.
hepatálna encefalopatia cirhóza pečene amoniak klasifikácia diagnóza liečba
Interná med. 2005; 5 (2): 87-90
Všeobecné obchodné podmienky | Ochrana osobných údajov | Fakturačné údaje
©2023 www.amedi.sk, všetky práva vyhradené,
Kopírovanie akejkoľvek časti tejto stránky bez písomného súhlasu autora je zakázané.

programmed by