Dovoľujeme si Vás upozorniť, že naša web stránka
je určená iba pre odbornú lekársku verejnosť.
3
2020
Slovenská gynekológia a pôrodníctvo
Časopis Slovenskej gynekologicko-pôrodníckej spoločnosti
4x ročne
1335-0862
Časopis je indexovaný v Slovenskej národnej bibliografii, Bibliographia medica Slovaca (BMS) a zaradený do citačnej databázy CiBaMed.
Reprodukcia obsahu je povolená len s priamym súhlasom redakcie.
Časopis je zasielaný všetkým členom SGPS zdarma
TÉMA:
Hepatitída typu C v gravidite
J. Hinšt, M. Harbuláková, Ľ. Turkota
Tento článok bol publikovaný v čísle 1/2018
Vírusová hepatitída C je závažné pečeňové ochorenie, ktoré postihuje mužov i ženy. Určité špecifiká má, ak sa vyskytuje u tehotných. Autori v prvej časti podávajú všeobecné informácie o tomto ochorení, uvádzajú niektoré špecifiká priebehu tehotnosti, vplyvu HCV infekcie na tehotnú, plod a novorodenca. Nakoniec uvádzajú návrh na odporúčané postupy pri manažmente tehotnosti, spôsobe jej ukončenia, vedení pôrodu a problematike dojčenia u HCV pozitívnych žien.
 
HEPATITIS C IN PREGNANCY
The viral hepatitis C is a serious liver disease which affects both men and women. Certain particularities are represented during pregnancy. In the first part; authors give general information about this disease, mention some of the specifics of this disease when occurring during pregnancy, the influence of HCV infection on a pregnant woman, foetus and new-born. In the end, they describe a proposal for recommended procedures in the management of pregnancy as well as during the termination of pregnancy, and the management of delivery and breastfeeding in HCV positive pregnant women.
Keywords: hepatitis C, pregnancy infections
hepatitída C infekcie v tehotenstve
Slov. Gynek. Pôrod., 25, 2018, s. 15 – 17
Všeobecné obchodné podmienky | Ochrana osobných údajov | Fakturačné údaje
©2020 www.amedi.sk, všetky práva vyhradené,
Kopírovanie akejkoľvek časti tejto stránky bez písomného súhlasu autora je zakázané.

programmed by