Dovoľujeme si Vás upozorniť, že naša web stránka
je určená iba pre odbornú lekársku verejnosť.
1
2022
Gastroenterológia pre prax
Recenzovaný, postgraduálne zameraný odborný lekársky časopis
4x ročne
ISSN:1336–1473
Časopis je indexovaný v Slovenskej národnej bibliografii, Bibliographia medica Slovaca (BMS) a zaradený do citačnej databázy CiBaMed.
Všetky články sú recenzované.
Vydavateľ nenesie zodpovednosť za údaje a názory autorov jednotlivých článkov či inzerátov.
Články na šedých stranách sú firemnými prezentáciami alebo nerecenzovanými informáciami, za ktorých obsah zodpovedá autor.
Reprodukcia obsahu je povolená len s priamym súhlasom redakcie.
TÉMA: Téma čísla
Hepatobiliárne ochorenia a infekcia Helicobacterom pylori
Anton Vavrečka
Tento článok bol publikovaný v čísle 3/2021
Infekciou Helicobacterom pylori je postihnuté veľké množstvo ľudí na svete. Je všeobecne známa jeho účasť pri chorobách žalúdka a dvanástnika (vredy, gastritídy, rakovina). Ukazuje sa však, že môže byť jedným z etiologických faktorov aj pri extragastrických ochoreniach. Okrem iných orgánov prichádza do úvahy hepatobiliárny systém. Predovšetkým ide o nealkoholovú tukovú chorobu pečene a jej pokročilejšie štádiá (steatohepatitídu a cirhózu). Okrem toho sa spomína možná účasť HP v etiológii autoimunitných ochorení pečene a biliárneho traktu, primárnej biliárnej cirhózy a primárnej sklerotizujúcej cholangitídy aj chronickej cholecystitídy a žlčových kameňov. Účasť HP v etiológii pečeňových malignít sa považuje za kontroverznú. V článku poukazujeme na názory niektorých autorov na túto problematiku aj na to, že niektoré otázky vyžadujú ešte ďalšie podrobnejšie klinické aj experimentálne skúmanie.

Hepatobiliary disease and Helicobacterom pylori infection
A large number of people in the world are affected by Helicobacter pylori infection. Its participation in the stomach and duodenal system (ulcers, gastritis, cancer) is well known. It turns out that it can be one of the etiological factors even in extragastric diseases. Among other organs, a hepatobiliary system may also be considered. In particular, nonalcoholic fatty liver disease and its more advanced stages (steatohepatitis and cirrhosis). In addition, the possible participation of HP in the aetiology of autoimmune diseases of the liver and biliary tract, primary biliary cirrhosis and primary sclerotizing cholangitis, chronic cholecystitis and gallstones is mentioned. HP’s participation in liver malignancies is considered controversial. The article highlights some authors‘ views on this issue and the fact that some questions require further, more detailed examination both clinically and experimentally.
Keywords: Helicobacter pylori, nonalcoholic fatty liver disease, liver steatohepatitis, primary biliary cirrhosis, primary sclerotizing cholangitis, hepatocellular carcinoma, chronic cholecystitis, gallstones


Helicobacter pylori nealkoholová tuková choroba pečene steatohepatitída pečene primárna biliárna cirhóza primárna sklerotizujúca cholangitída hepatocelulárny karcinóm chronická cholecystitída žlčové kamene
Gastroenterol. prax 2021; 20 (3): 163 – 165
Všeobecné obchodné podmienky | Ochrana osobných údajov | Fakturačné údaje
©2022 www.amedi.sk, všetky práva vyhradené,
Kopírovanie akejkoľvek časti tejto stránky bez písomného súhlasu autora je zakázané.

programmed by