Dovoľujeme si Vás upozorniť, že naša web stránka
je určená iba pre odbornú lekársku verejnosť.
12
2021
Interná medicína
Recenzovaný, postgraduálne zameraný odborný lekársky časopis. Odborným garantom časopisu je Slovenská internistická spoločnosť.
11x ročne, júl-august dvojčíslo
1335-8359
Časopis je indexovaný v Slovenskej národnej bibliografii, Bibliographia medica Slovaca (BMS) a zaradený do citačnej databázy CiBaMed.
Všetky články sú recenzované.
Vydavateľ nenesie zodpovednosť za údaje a názory autorov jednotlivých článkov či inzerátov.
Články na šedých stranách sú firemnými prezentáciami alebo nerecenzovanými informáciami, za ktorých obsah zodpovedá autor.
Reprodukcia obsahu je povolená len s priamym súhlasom redakcie.
TÉMA: MEDZIODBOROVÁ TÉMA
Hepatológia – história a perspektívy medicínskeho odboru Venované 100. výročiu narodenia prof. T. R. Niederlanda
Jozef Holomáň
Tento článok bol publikovaný v čísle 7-8/2015
Prehľadný článok je venovaný prof. Niederlandovi pri príležitosti nedožitých 100. narodenín ako jednému z praotcov
zakladateľov medicínskeho odboru hepatológia. Hepatológia nie je objav XX. storočia – už v staroveku bola pečeň stredobodom
záujmu. Stúpajúca morbidita a mortalita na choroby pečene, ich závažnosť, pokroky diagnostiky a liečby,
narastajúca potreba transplantačného programu, ako aj nedefinovaný systém zdravotnej starostlivosti o pacientov
s chorobami pečene viedli k sústredenému záujmu o tento odbor. Výsledkom bolo presadenie a prijatie odboru hepatológia
ako samostatného medicínskeho špecializačného odboru v Slovenskej republike v r. 1998. Odvtedy sa profilovalo
viac ako 40 špecialistov hepatológov, vytvorila sa minimálna špecializovaná sieť, rozbehol sa transplantačný program
pečene a definovala sa koncepcia a stratégia odboru. V tomto roku sa koná už 43. výročný hepatologický kongres, venuje
sa pozornosť výchove mladých hepatológov a presadzujú sa snahy o zabezpečenie štandardu starostlivosti o pacientov
s chorobami pečene. V súčasnosti sa nepochybuje o potrebe odboru hepatológia a jeho ďalšieho rozvoja. Táto
skutočnosť je doložená validnými celosvetovými dátami o ďalšom geometrickom náraste incidencie a prevalencie
chorôb pečene, ako je predovšetkým nealkoholová a alkoholová choroba pečene, chronické vírusové hepatitídy, cirhóza
a hepatocelulárny karcinóm pečene. Zrodom a ďalším rozvojom odboru hepatológia sa naplnila a napĺňa myšlienka
prof. Niederlanda a jeho žiakov pokračovateľov o potrebe systematického prístupu na zabezpečenie kvality zdravotnej
starostlivosti o pacientov s chorobami pečene.
história hepatológie na Slovensku medicínska špecializácia v hepatológii Slovenská hepatologická spoločnosť
Interná med.; 15 (7-8): 314-316
Všeobecné obchodné podmienky | Ochrana osobných údajov | Fakturačné údaje
©2022 www.amedi.sk, všetky práva vyhradené,
Kopírovanie akejkoľvek časti tejto stránky bez písomného súhlasu autora je zakázané.

programmed by