Dovoľujeme si Vás upozorniť, že naša web stránka
je určená iba pre odbornú lekársku verejnosť.
7-8
2021
Interná medicína
Recenzovaný, postgraduálne zameraný odborný lekársky časopis. Odborným garantom časopisu je Slovenská internistická spoločnosť.
11x ročne, júl-august dvojčíslo
1335-8359
Časopis je indexovaný v Slovenskej národnej bibliografii, Bibliographia medica Slovaca (BMS) a zaradený do citačnej databázy CiBaMed.
Všetky články sú recenzované.
Vydavateľ nenesie zodpovednosť za údaje a názory autorov jednotlivých článkov či inzerátov.
Články na šedých stranách sú firemnými prezentáciami alebo nerecenzovanými informáciami, za ktorých obsah zodpovedá autor.
Reprodukcia obsahu je povolená len s priamym súhlasom redakcie.
TÉMA: MEDZIODBOROVÁ TÉMA
Hepatológia – história a perspektívy medicínskeho odboru Venované 100. výročiu narodenia prof. T. R. Niederlanda
Jozef Holomáň
Tento článok bol publikovaný v čísle 7-8/2015
Prehľadný článok je venovaný prof. Niederlandovi pri príležitosti nedožitých 100. narodenín ako jednému z praotcov
zakladateľov medicínskeho odboru hepatológia. Hepatológia nie je objav XX. storočia – už v staroveku bola pečeň stredobodom
záujmu. Stúpajúca morbidita a mortalita na choroby pečene, ich závažnosť, pokroky diagnostiky a liečby,
narastajúca potreba transplantačného programu, ako aj nedefinovaný systém zdravotnej starostlivosti o pacientov
s chorobami pečene viedli k sústredenému záujmu o tento odbor. Výsledkom bolo presadenie a prijatie odboru hepatológia
ako samostatného medicínskeho špecializačného odboru v Slovenskej republike v r. 1998. Odvtedy sa profilovalo
viac ako 40 špecialistov hepatológov, vytvorila sa minimálna špecializovaná sieť, rozbehol sa transplantačný program
pečene a definovala sa koncepcia a stratégia odboru. V tomto roku sa koná už 43. výročný hepatologický kongres, venuje
sa pozornosť výchove mladých hepatológov a presadzujú sa snahy o zabezpečenie štandardu starostlivosti o pacientov
s chorobami pečene. V súčasnosti sa nepochybuje o potrebe odboru hepatológia a jeho ďalšieho rozvoja. Táto
skutočnosť je doložená validnými celosvetovými dátami o ďalšom geometrickom náraste incidencie a prevalencie
chorôb pečene, ako je predovšetkým nealkoholová a alkoholová choroba pečene, chronické vírusové hepatitídy, cirhóza
a hepatocelulárny karcinóm pečene. Zrodom a ďalším rozvojom odboru hepatológia sa naplnila a napĺňa myšlienka
prof. Niederlanda a jeho žiakov pokračovateľov o potrebe systematického prístupu na zabezpečenie kvality zdravotnej
starostlivosti o pacientov s chorobami pečene.
história hepatológie na Slovensku medicínska špecializácia v hepatológii Slovenská hepatologická spoločnosť
Interná med.; 15 (7-8): 314-316
Všeobecné obchodné podmienky | Ochrana osobných údajov | Fakturačné údaje
©2021 www.amedi.sk, všetky práva vyhradené,
Kopírovanie akejkoľvek časti tejto stránky bez písomného súhlasu autora je zakázané.

programmed by