Dovoľujeme si Vás upozorniť, že naša web stránka
je určená iba pre odbornú lekársku verejnosť.
3
2022
Interná medicína
Recenzovaný, postgraduálne zameraný odborný lekársky časopis. Odborným garantom časopisu je Slovenská internistická spoločnosť.
11x ročne, júl-august dvojčíslo
1335-8359
Časopis je indexovaný v Slovenskej národnej bibliografii, Bibliographia medica Slovaca (BMS) a zaradený do citačnej databázy CiBaMed.
Všetky články sú recenzované.
Vydavateľ nenesie zodpovednosť za údaje a názory autorov jednotlivých článkov či inzerátov.
Články na šedých stranách sú firemnými prezentáciami alebo nerecenzovanými informáciami, za ktorých obsah zodpovedá autor.
Reprodukcia obsahu je povolená len s priamym súhlasom redakcie.
TÉMA: Prehľadové práce
Hepatotoxicita indukovaná herbálnou medicínou a dietetickými doplnkami
Mária Szántová
Tento článok bol publikovaný v čísle 12/2017
Toxické poškodenie pečene indukované herbálnou medicínou (HHT) zahŕňa toxicitu sprostredkovanú účinkom herbálnej medicíny alebo výživových doplnkov (HDS). Jej výskyt v posledných rokoch vzrastá vzhľadom na rastúci podiel voľnopredajných produktov herbálnej medicíny a dietetických doplnkov s cieľom redukcie hmotnosti či formovania postavy. Veľká časť HHT však zostáva nediagnostikovaná a nepoznaná. V porovnaní s liekmi je HHT častejšie príčinou akútneho zlyhania pečene. Článok podáva aktuálny prehľad epidemiologických údajov, hlavných rizikových faktorov, etiopatogenézy, súčasný diagnostický a diferenciálnodiagnostický prístup. Ženské pohlavie, nadváha, obezita a nadmerná konzumácia alkoholu sú najzávažnejšími rizikovými faktormi HHT. Aktualizovaná RUCAM klasifikácia je zlatým štandardom v diagnostike HHT. Vytvorenie národnej či nadnárodnej siete L/HHT (liekovej a herbálnej hepatotoxicity) by pomohlo významne zlepšiť prognostické vyhliadky pacientov a zvýšiť ich odhalenie, keďže obe sú značne poddiagnostikované.
herbálna hepatotoxicita výživové doplnky rizikové faktory diagnostika RUCAM klasifikácia DILIn
Interná med. 2017; 17 (12): 473-479
Všeobecné obchodné podmienky | Ochrana osobných údajov | Fakturačné údaje
©2022 www.amedi.sk, všetky práva vyhradené,
Kopírovanie akejkoľvek časti tejto stránky bez písomného súhlasu autora je zakázané.

programmed by