Dovoľujeme si Vás upozorniť, že naša web stránka
je určená iba pre odbornú lekársku verejnosť.
6
2022
Interná medicína
Recenzovaný, postgraduálne zameraný odborný lekársky časopis. Odborným garantom časopisu je Slovenská internistická spoločnosť.
11x ročne, júl-august dvojčíslo
1335-8359
Časopis je indexovaný v Slovenskej národnej bibliografii, Bibliographia medica Slovaca (BMS) a zaradený do citačnej databázy CiBaMed.
Všetky články sú recenzované.
Vydavateľ nenesie zodpovednosť za údaje a názory autorov jednotlivých článkov či inzerátov.
Články na šedých stranách sú firemnými prezentáciami alebo nerecenzovanými informáciami, za ktorých obsah zodpovedá autor.
Reprodukcia obsahu je povolená len s priamym súhlasom redakcie.
TÉMA: Kazuistiky
Herbálna hepatotoxicita (HILI) spôsobená kratomom
Martin Sedlák, Tereza Hlavatá, Martina Jakabovičová, Radovan Juríček, Xénia Faktorová, Mária Szántová
Tento článok bol publikovaný v čísle 7-8/2021
Pečeň ako najväčšia exokrinná žľaza v ľudskom tele má rôzne funkcie. Jednou z nich je metabolizmus a detoxikácia xenobiotík, kam patria aj liečivá a farmakologicky významné látky. V rámci tohto procesu môže dôjsť k toxickému poškodeniu pečene, známemu ako poliekové poškodenie (DILI), prípadne herbálne poškodenie (HILI). V článku opisujeme prípad 62-ročného pacienta s HILI indukovaným užitím kratomu, uvádzame prehľad vyšetrení a diferenciálnodiagnostických úvah vedúcich k stanoveniu diagnózy. Venujeme sa aj postupom odvodenia potenciálnej príčinnej súvislosti medzi ofenzívnym faktorom (liečivom) a následkom v podobe pečeňového poškodenia pomocou RUCAM skóre. Absolútna dostupnosť a nekontrolovateľnosť online predaja herbálnych a výživových produktov z celého sveta sú dnes príčinou rastu hepatotoxicity indukovanej herbálnymi a dietetickými suplementmi (HDS). Ďalším faktorom je absencia relevantného zloženia na popise produktov, ktoré sa týka, podľa doterajších zistení, až 51 % produktov. HDS sa podieľajú na akútnom zlyhaní pečene v 20 – 40 % z celkového počtu hepatotoxicity. Popri vynechaní inkriminovanej látky urýchľuje proces liečby použitie silymarínu, v prípade cholestázy kyseliny ursodeoxycholovej.

Herbal induced liver injury caused by kratom
The liver is the largest exocrine gland in human body and fulfills different functions. One of them is metabolism and detoxication of xenobiotics including drugs and pharmacologically significant substances. This process can lead to toxic liver injury so called drug induced liver injury (DILI) or herbal induced liver injury (HILI). In our article we describe case of 62 - years - old patient suffering from HILI induced by substance called kratom, we offer an overview of diagnostic tools and differential – diagnostic considerations leading to correct diagnosis. We also propose methods how to derive the relation between an offensive factor (drug) and consequence (liver injury) using RUCAM scoring system. The availability of herbal products and inability to control their online market all over the world are the main reasons of herbal and dietetic hepatotoxicity increment. Another contributing factor is the absence of relevant and exact information about product composition that accounts for 51% of such products. Herbal induced liver injury and dietetic supplement induced liver injury account for almost 20 – 40% of all hepatotoxicity cases. The reconvalescence is enhanced by ommiting the substance and silymarin intake as well as ursodeoxycholic acid intake in cases of cholestatic phenotype of liver injury.
Keywords: herbal induced liver injury, kratom, silymarine, herbal products
herbálne pečeňové poškodenie kratom silymarín herbálne produkty
Interná med. 2021; 21 (7-8): 345-348
Všeobecné obchodné podmienky | Ochrana osobných údajov | Fakturačné údaje
©2022 www.amedi.sk, všetky práva vyhradené,
Kopírovanie akejkoľvek časti tejto stránky bez písomného súhlasu autora je zakázané.

programmed by