Dovoľujeme si Vás upozorniť, že naša web stránka
je určená iba pre odbornú lekársku verejnosť.
3
2022
Interná medicína
Recenzovaný, postgraduálne zameraný odborný lekársky časopis. Odborným garantom časopisu je Slovenská internistická spoločnosť.
11x ročne, júl-august dvojčíslo
1335-8359
Časopis je indexovaný v Slovenskej národnej bibliografii, Bibliographia medica Slovaca (BMS) a zaradený do citačnej databázy CiBaMed.
Všetky články sú recenzované.
Vydavateľ nenesie zodpovednosť za údaje a názory autorov jednotlivých článkov či inzerátov.
Články na šedých stranách sú firemnými prezentáciami alebo nerecenzovanými informáciami, za ktorých obsah zodpovedá autor.
Reprodukcia obsahu je povolená len s priamym súhlasom redakcie.
TÉMA: Prehľadové práce
Hirzutizmus – klinický manažment z pohľadu endokrinológa
Ivica Lazúrová
Tento článok bol publikovaný v čísle 2/2017
Hirzutizmus je klinický prejav hyperandrogénneho stavu, ktorý významne redukuje kvalitu života u žien v reprodukčnom veku. Jeho najčastejšou príčinou je syndróm polycystických ovárií (PCOS), zriedkavejšími príčinami, resp. formami, sú idiopatický hyperandrogenizmus, idiopatický hirzutizmus, neklasické formy kongenitálnej adrenálnej hyperplázie, HAIR AN syndróm a pod. Diagnostika sa opiera o vizuálne skórovacie systémy a spočíva v potvrdení PCOS alebo zriedkavých príčin hirzutizmu. V liečbe okrem úpravy životného štýlu a lokálnej liečby sa ako prvá línia farmakoterapie odporúčajú orálne kontraceptíva s neutrálnymi alebo antiandrogénnymi gestagénmi. V prípade, že táto liečba je neefektívna alebo orálne kontraceptíva sú kontraindikované, sú indikované antiandrogény.
hirzutizmus diagnostika mFG skóre liečba
Interná med. 2017; 17 (2): 45-47
Všeobecné obchodné podmienky | Ochrana osobných údajov | Fakturačné údaje
©2022 www.amedi.sk, všetky práva vyhradené,
Kopírovanie akejkoľvek časti tejto stránky bez písomného súhlasu autora je zakázané.

programmed by