Dovoľujeme si Vás upozorniť, že naša web stránka
je určená iba pre odbornú lekársku verejnosť.
3
2022
Klinická urológia
Postgraduálny vedecký lekársky časopis.
3x ročne
1336-7579
Časopis je indexovaný v Slovenskej národnej bibliografii, Bibliographia medica Slovaca (BMS) a zaradený do citačnej databázy CiBaMed.
Všetky články sú recenzované.
Vydavateľ nenesie zodpovednosť za údaje a názory autorov jednotlivých článkov či inzerátov.
Články na šedých stranách sú firemnými prezentáciami alebo nerecenzovanými informáciami, za ktorých obsah zodpovedá autor.
Reprodukcia obsahu je povolená len s priamym súhlasom redakcie.
TÉMA: Onkologická urológia
Histopatologická charakteristika nádorov močového mechúra: analýza vlastného materiálu podľa who klasifikácie 2004
Michal Horňák, Štefan Galbavý, Augustín Bárdoš
Tento článok bol publikovaný v čísle 2/2006
Cieľ práce: V snahe získať objektívnu predpoveď biologického správania nádorov močového mechúra WHO vydala v r. 2004 novú histopatologickú klasifikáciu. V práci sa opisuje výskyt nádorov močového mechúra v jednotlivých morfologických skupinách a porovnáva sa s výskytom nádorov klasifikovaných podľa WHO klasifikácie 1973. Materiál a metódy: V r. 2004 a 2005 sa diagnostikoval nádor močového mechúra 105 pacientom s priemerným vekom 68,6 ± 10,6 rokov (rozmedzie 29 - 90 rokov). Pre hodnotenie histopatologickej charakteristiky nádorov močového mechúra sa použila WHO klasifikácia 2004. Výsledky: Typ nádoru – papilóm 1 (1,0 %); Ta štádium 58 (55,2 %); T1 štádium 12 (11,4 %); T2-4 štádia 34 (32,4 %). Neinvazívne nádory tvorili 56,2 % a invazívne 43,8 %. Z 58 pacientov v Ta štádiu papilárnu urotelovú neopláziu s nízkym malígnym potenciálom nemal žiaden pacient, papilárny urotelový karcinóm nízkeho stupňa malo 44 (41,9 %) a karcinóm vysokého stupňa 14 (13,3 %) pacientov. Všetci pacienti v T1 štádiu mali urotelový karcinóm vysokého stupňa. Druhá, opakovaná transuretrálna resekcia nádorov močového mechúra, sa robila 23 z 26 pacientov s karcinómom vysokého stupňa (Ta a T1 štádium) a 15-krát (65,2 %) bola pozitívna. Záver: Korelácia histopatologickej charakteristiky nádorov močového mechúra hodnotenej podľa WHO klasifikácie 1973 a WHO klasifikácie 2004 ukázala posun ku karcinómom vysokého stupňa u pacientov hodnotených novou klasifikáciou.
nádory močového mechúra histopatologická WHO klasifikácia
Klin. urol. 2006; 2 (2): 66 - 69
Všeobecné obchodné podmienky | Ochrana osobných údajov | Fakturačné údaje
©2023 www.amedi.sk, všetky práva vyhradené,
Kopírovanie akejkoľvek časti tejto stránky bez písomného súhlasu autora je zakázané.

programmed by