Dovoľujeme si Vás upozorniť, že naša web stránka
je určená iba pre odbornú lekársku verejnosť.
7-8
2021
Interná medicína
Recenzovaný, postgraduálne zameraný odborný lekársky časopis. Odborným garantom časopisu je Slovenská internistická spoločnosť.
11x ročne, júl-august dvojčíslo
1335-8359
Časopis je indexovaný v Slovenskej národnej bibliografii, Bibliographia medica Slovaca (BMS) a zaradený do citačnej databázy CiBaMed.
Všetky články sú recenzované.
Vydavateľ nenesie zodpovednosť za údaje a názory autorov jednotlivých článkov či inzerátov.
Články na šedých stranách sú firemnými prezentáciami alebo nerecenzovanými informáciami, za ktorých obsah zodpovedá autor.
Reprodukcia obsahu je povolená len s priamym súhlasom redakcie.
TÉMA: PÔVODNÉ PRÁCE
História diagnostiky a liečby mnohopočetného myelómu na Slovensku (Venované 50-ročnému jubileu centra pre dispenzarizáciu chorých na mnohopočetný myelóm)
Adriena Sakalová, Mikuláš Hrubiško†, Martin Mistrík, Zdenka Štefániková, Katarína Masárová, Mikuláš Hrubiško, Angelika Bátorová, Slávka Gažová, Jana Prümmerová†, Irena Chabroňová†, Eva Bojtárová, Dagmar Holomáňová, Katarína Weiglová, Zdenka Konečná, Pavel Kotouček, Eva Demečková, Tomáš Lipšic, Miroslav Hrianka a kolektív
Tento článok bol publikovaný v čísle 6/2015
Cieľom práce je informácia o histórii diagnostiky a liečby pacientov s mnohopočetným myelómom (MM) pri príležitosti
50-ročného jubilea centra pre dispenzarizáciu chorých na MM na Klinike hematológie a transfúziológie Univerzitnej nemocnice
v Bratislave. Tento zhubný proces plazmatických buniek sa charakterizuje latentnou asymptomatickou fázou,
s prevalenciou jeho výskytu vo veku nad 50 rokov a nepriaznivou prognózou s prežitím 3-5 rokov. Na Slovensku sa systematická
liečebná starostlivosť vytvorila v druhej polovici 20. storočia. V súbore 1 010 chorých evidovaných od 1965 do
2014 v databáze kliniky sa sledovali parametre včasnej diagnostiky a liečby. Retrospektívnou analýzou sa vyhodnotili
mediány prežitia podľa štádií procesu a výsledky celkového prežitia nad 10 rokov. V súlade so súčasnými výsledkami zahraničných
centier sme docielili významné zlepšenie prognózy chorých s dlhodobým prežitím nad 10 rokov v 13 – 20 %.
história mnohopočetného myelómu diagnostika MM dlhodobé prežitie pri MM
Interná med. ; 15 (6): 285-290
Všeobecné obchodné podmienky | Ochrana osobných údajov | Fakturačné údaje
©2021 www.amedi.sk, všetky práva vyhradené,
Kopírovanie akejkoľvek časti tejto stránky bez písomného súhlasu autora je zakázané.

programmed by