Dovoľujeme si Vás upozorniť, že naša web stránka
je určená iba pre odbornú lekársku verejnosť.
3
2020
Slovenská gynekológia a pôrodníctvo
Časopis Slovenskej gynekologicko-pôrodníckej spoločnosti
4x ročne
1335-0862
Časopis je indexovaný v Slovenskej národnej bibliografii, Bibliographia medica Slovaca (BMS) a zaradený do citačnej databázy CiBaMed.
Reprodukcia obsahu je povolená len s priamym súhlasom redakcie.
Časopis je zasielaný všetkým členom SGPS zdarma
TÉMA: SPRÁVY
História parazitologického ústavu Lekárskej fakulty Univerzity Komenského 1957 – 2008
A. Totková
Tento článok bol publikovaný v čísle 4/2019
V roku 1957 zriadili Výskumné laboratórium parazitológie pri Katedre lekárskej biológie LF UK v Bratislave.
Vedúcim katedry a výskumného laboratória bol prof. Vršanský. Hlavným poslaním laboratória bolo rozvíjať aktívnu vedeckú a pedagogickú prácu v oblasti lekárskej parazitológie, zameranú na štúdium parazitárnych ochorení človeka a zvierat rôznej genézy.
Úlohou rozvíjať u nás nový vedný odbor bol poverený odborný asistent MUDr. Gustáv Čatár.
Všeobecné obchodné podmienky | Ochrana osobných údajov | Fakturačné údaje
©2020 www.amedi.sk, všetky práva vyhradené,
Kopírovanie akejkoľvek časti tejto stránky bez písomného súhlasu autora je zakázané.

programmed by