Dovoľujeme si Vás upozorniť, že naša web stránka
je určená iba pre odbornú lekársku verejnosť.
3
2022
Slovenská gynekológia a pôrodníctvo
Časopis Slovenskej gynekologicko-pôrodníckej spoločnosti
4x ročne
1335-0862
Časopis je indexovaný v Slovenskej národnej bibliografii, Bibliographia medica Slovaca (BMS) a zaradený do citačnej databázy CiBaMed.
Reprodukcia obsahu je povolená len s priamym súhlasom redakcie.
Časopis je zasielaný všetkým členom SGPS zdarma
TÉMA: Prehľadové práce
HLADINA FIBRINOGÉNU A JEJ VÝZNAM V DIAGNOSTIKE A MANAŽMENTE ZÁVAŽNÉHO POPÔRODNÉHO KRVÁCANIA
A. KRIŠTÚFKOVÁ, M. BOROVSKÝ, L. KOVÁČ
SÚHRN
Popôrodné krvácanie alebo masívne pôrodnícke krvácanie je jednou z najzávažnejších komplikácií v pôrodníckej praxi. Je najčastejšou materskou morbiditou, najčastejšou príčinou transportu rodičiek na jednotku intenzívnej starostlivosti a, bohužiaľ, stále ešte patrí medzi tri najčastejšie príčiny materskej mortality. Včasné rozpoznanie, nepodhodnocovanie krvných strát a promptná a adekvátna liečba sú najdôležitejšou súčasťou zdravotnej starostlivosti o rodičku so závažným popôrodným krvácaním. Predkladaný článok sa zaoberá významom hladiny fibrinogénu v diagnostike a manažmente závažného pôrodného krvácania.

SUMMARY
Postpartum haemorrhage or massive obstetric bleeding is one of the most serious coplications in obstetric practice. It is the most common maternal morbidity, the most common cause of transport to intensive care unit, and unfortunately, one of the three most common causes of maternal mortality. Early detection, avoidance of underestimation of blood loss, and prompt and adequate treatment are essential for managing a patient with severe postpartum haemorrhage. The present article focuses on the significance of fibrinogen levels in diagnostics and managment of severe obstetric haemorrhage.
Keywords: postpartum haemorrhage, fibrinogen, maternal morbidity, maternal mortality
popôrodné krvácanie fibrinogén materská morbidita materská mortalita
Slov. Gynek. Pôrod., 29, 2022, s. 101 – 105
Všeobecné obchodné podmienky | Ochrana osobných údajov | Fakturačné údaje
©2022 www.amedi.sk, všetky práva vyhradené,
Kopírovanie akejkoľvek časti tejto stránky bez písomného súhlasu autora je zakázané.

programmed by