Dovoľujeme si Vás upozorniť, že naša web stránka
je určená iba pre odbornú lekársku verejnosť.
3
2020
Slovenská gynekológia a pôrodníctvo
Časopis Slovenskej gynekologicko-pôrodníckej spoločnosti
4x ročne
1335-0862
Časopis je indexovaný v Slovenskej národnej bibliografii, Bibliographia medica Slovaca (BMS) a zaradený do citačnej databázy CiBaMed.
Reprodukcia obsahu je povolená len s priamym súhlasom redakcie.
Časopis je zasielaný všetkým členom SGPS zdarma
TÉMA:
Hlboká žilová trombóza u pacientok s gynekologickou malignitou
A. Filkászová, Ch. Bartko, P. Štencl, J. Oravec, R. Sysák, E. Korňanová, Ľ. Hammerová
Tento článok bol publikovaný v čísle 1/2018
Hlboká žilová trombóza je závažná komplikácia často sprevádzajúca gynekologické malignity. Predstavuje hlavnú príčinu pooperačných komplikácií, morbidity a mortality u týchto pacientok. Je preto dôležité poznať rizikové faktory a včas diagnostikovať prípadné včasné klinické prejavy ochorenia.

VENOUS THROMBOEMBOLISM IN GYNECOLOGICAL MALIGNANCY
Deep venous thrombosis is a severe complication often following gynaecological malignancy. It presents a main reason of post-operative complications, morbidity and mortality in these patients. It is crucial to know risk factors and to diagnose possible early manifestations of the disease in time.
Keywords: deep venous thrombosis
hlboká žilová trombóza
Slov. Gynek. Pôrod., 25, 2018, s. 29 – 31
Všeobecné obchodné podmienky | Ochrana osobných údajov | Fakturačné údaje
©2020 www.amedi.sk, všetky práva vyhradené,
Kopírovanie akejkoľvek časti tejto stránky bez písomného súhlasu autora je zakázané.

programmed by