Dovoľujeme si Vás upozorniť, že naša web stránka
je určená iba pre odbornú lekársku verejnosť.
6
2021
Interná medicína
Recenzovaný, postgraduálne zameraný odborný lekársky časopis. Odborným garantom časopisu je Slovenská internistická spoločnosť.
11x ročne, júl-august dvojčíslo
1335-8359
Časopis je indexovaný v Slovenskej národnej bibliografii, Bibliographia medica Slovaca (BMS) a zaradený do citačnej databázy CiBaMed.
Všetky články sú recenzované.
Vydavateľ nenesie zodpovednosť za údaje a názory autorov jednotlivých článkov či inzerátov.
Články na šedých stranách sú firemnými prezentáciami alebo nerecenzovanými informáciami, za ktorých obsah zodpovedá autor.
Reprodukcia obsahu je povolená len s priamym súhlasom redakcie.
TÉMA: Prehľadové práce
Hodnotenie aktivity systémového lupus erythematosus
Jozef Lukáč
Tento článok bol publikovaný v čísle 10/2013
Systémový lupus erythematosus (SLE) je chronická systémová autoimunitná choroba. Prejavuje sa celkovými symptómami, postihnutím kĺbov, šliach, kože, obličiek, pľúc, kardiovaskulárneho, nervového, hematopoetického systému a iných orgánov a systémov. Klinický obraz SLE i jeho priebeh je veľmi rozmanitý. Na hodnotenie aktivity SLE sa využíva niekoľko skórovacích systémov. Skórovacie systémy umožňujú hodnotiť stupeň aktivity SLE, reaktiváciu choroby v priebehu dlhodobého sledovania a vyhodnocovať efekt liečby. Sú medzinárodne uznávané a umožňujú porovnávanie rôznych klinických štúdií. Okrem skórovacích systémov zameraných na aktivitu choroby sa využíva aj index poškodenia (SLICC/ACR Damage index). Tento index hodnotí poškodenie orgánov a systémov, ktoré vzniklo v aktívnom štádiu lupusu, ale pretrváva i v neskorých štádiách choroby, keď je aktivita choroby potlačená. Starostlivosť o pacientov s SLE musí vychádzať zo správnej diagnózy, z vyhodnotenia aktivity, prognostických faktorov, vyšetrenia viscerálnych orgánov, zo zavedenia adekvátnej liečby, z monitorovania pacientov, zo sledovania efektu a z nežiaducich účinkov liečby.
diagnóza SLE systémový lupus erythematosus klasifikačné kritériá SLEDAI ECLAM SLICC
Interná med. 2013; 13 (10): 431-440
Všeobecné obchodné podmienky | Ochrana osobných údajov | Fakturačné údaje
©2021 www.amedi.sk, všetky práva vyhradené,
Kopírovanie akejkoľvek časti tejto stránky bez písomného súhlasu autora je zakázané.

programmed by