Dovoľujeme si Vás upozorniť, že naša web stránka
je určená iba pre odbornú lekársku verejnosť.
12
2022
Interná medicína
Recenzovaný, postgraduálne zameraný odborný lekársky časopis. Odborným garantom časopisu je Slovenská internistická spoločnosť.
11x ročne, júl-august dvojčíslo
1335-8359
Časopis je indexovaný v Slovenskej národnej bibliografii, Bibliographia medica Slovaca (BMS) a zaradený do citačnej databázy CiBaMed.
Všetky články sú recenzované.
Vydavateľ nenesie zodpovednosť za údaje a názory autorov jednotlivých článkov či inzerátov.
Články na šedých stranách sú firemnými prezentáciami alebo nerecenzovanými informáciami, za ktorých obsah zodpovedá autor.
Reprodukcia obsahu je povolená len s priamym súhlasom redakcie.
TÉMA: Prehľadové práce
Hodnotenie aktivity systémového lupus erythematosus
Jozef Lukáč
Tento článok bol publikovaný v čísle 10/2013
Systémový lupus erythematosus (SLE) je chronická systémová autoimunitná choroba. Prejavuje sa celkovými symptómami, postihnutím kĺbov, šliach, kože, obličiek, pľúc, kardiovaskulárneho, nervového, hematopoetického systému a iných orgánov a systémov. Klinický obraz SLE i jeho priebeh je veľmi rozmanitý. Na hodnotenie aktivity SLE sa využíva niekoľko skórovacích systémov. Skórovacie systémy umožňujú hodnotiť stupeň aktivity SLE, reaktiváciu choroby v priebehu dlhodobého sledovania a vyhodnocovať efekt liečby. Sú medzinárodne uznávané a umožňujú porovnávanie rôznych klinických štúdií. Okrem skórovacích systémov zameraných na aktivitu choroby sa využíva aj index poškodenia (SLICC/ACR Damage index). Tento index hodnotí poškodenie orgánov a systémov, ktoré vzniklo v aktívnom štádiu lupusu, ale pretrváva i v neskorých štádiách choroby, keď je aktivita choroby potlačená. Starostlivosť o pacientov s SLE musí vychádzať zo správnej diagnózy, z vyhodnotenia aktivity, prognostických faktorov, vyšetrenia viscerálnych orgánov, zo zavedenia adekvátnej liečby, z monitorovania pacientov, zo sledovania efektu a z nežiaducich účinkov liečby.
diagnóza SLE systémový lupus erythematosus klasifikačné kritériá SLEDAI ECLAM SLICC
Interná med. 2013; 13 (10): 431-440
Všeobecné obchodné podmienky | Ochrana osobných údajov | Fakturačné údaje
©2023 www.amedi.sk, všetky práva vyhradené,
Kopírovanie akejkoľvek časti tejto stránky bez písomného súhlasu autora je zakázané.

programmed by