Dovoľujeme si Vás upozorniť, že naša web stránka
je určená iba pre odbornú lekársku verejnosť.
9
2020
Interná medicína
Recenzovaný, postgraduálne zameraný odborný lekársky časopis. Odborným garantom časopisu je Slovenská internistická spoločnosť.
11x ročne, júl-august dvojčíslo
1335-8359
Časopis je indexovaný v Slovenskej národnej bibliografii, Bibliographia medica Slovaca (BMS) a zaradený do citačnej databázy CiBaMed.
Všetky články sú recenzované.
Vydavateľ nenesie zodpovednosť za údaje a názory autorov jednotlivých článkov či inzerátov.
Články na šedých stranách sú firemnými prezentáciami alebo nerecenzovanými informáciami, za ktorých obsah zodpovedá autor.
Reprodukcia obsahu je povolená len s priamym súhlasom redakcie.
TÉMA: Prehľadové práce
Hodnotenie kardiovaskulárneho rizika u pacientov s diabetom 2. typu podľa ukpds risk engine - program diasave plus
Vladimír Uličiansky
Tento článok bol publikovaný v čísle 5/2007
Do programu DIASAVE PLUS bolo zaradených 1 419 pacientov, ktorí boli liečení v 112 diabetologických ambulanciách na Slovensku. Cieľom programu bolo zozbieranie farmakoepidemiologických údajov o výskyte rizikových faktorov a komplikácií u pacientov s diabetes mellitus 2. typu. Súčasne sa sledoval efekt liečby gliklazidom MR na kardiovaskulárne rizikové faktory. Podľa výsledkov programu diabetici 2. typu predstavujú vysoko rizikovú skupinu. Pridanie gliklazidu MR do liečby v rôznych podskupinách pacientov viedlo k zníženiu hodnôt HbA1c, glykémie nalačno, postprandiálnej glykémie, ku zníženiu vypočítaného 10-ročného rizika ischemickej choroby srdca (ICHS) a 10-ročného rizika fatálnej ICHS. Postupnou titráciou dávky gliklazidu MR možno dosiahnuť cieľové hodnoty HbA1c<6,5 %, a tým prispieť k zníženiu dôležitého rizikového faktora mikrovaskulárnych a makrovaskulárnych komplikácií cukrovky.
diabetes mellitus 2. typu HbA1c prevencia mikrovaskulárnych komplikácií prevencia makrovaskulárnych komplikácií gliklazid MR
Interná med. 2007; 7 (5): 271-277
Všeobecné obchodné podmienky | Ochrana osobných údajov | Fakturačné údaje
©2020 www.amedi.sk, všetky práva vyhradené,
Kopírovanie akejkoľvek časti tejto stránky bez písomného súhlasu autora je zakázané.

programmed by