Dovoľujeme si Vás upozorniť, že naša web stránka
je určená iba pre odbornú lekársku verejnosť.
10
2022
Interná medicína
Recenzovaný, postgraduálne zameraný odborný lekársky časopis. Odborným garantom časopisu je Slovenská internistická spoločnosť.
11x ročne, júl-august dvojčíslo
1335-8359
Časopis je indexovaný v Slovenskej národnej bibliografii, Bibliographia medica Slovaca (BMS) a zaradený do citačnej databázy CiBaMed.
Všetky články sú recenzované.
Vydavateľ nenesie zodpovednosť za údaje a názory autorov jednotlivých článkov či inzerátov.
Články na šedých stranách sú firemnými prezentáciami alebo nerecenzovanými informáciami, za ktorých obsah zodpovedá autor.
Reprodukcia obsahu je povolená len s priamym súhlasom redakcie.
TÉMA: Prehľadové práce
Hormonálna substitučná liečba a trombofilné stavy
Lenka Lisá, Ján Staško, Juraj Sokol
Tento článok bol publikovaný v čísle 6/2020
Hormonálna substitučná liečba (HRT – hormone replacement therapy) slúži ako exogénna náhrada ženských pohlavných hormónov (estrogénov, prípadne aj v kombinácii s gestagénmi) u žien v postmenopauzálnom období. Je indikovaná v liečbe príznakov klimakterického syndrómu, vulvovaginálnej atrofie a ako prevencia osteoporózy. HRT je spojená so zmenami v hemostáze, ktoré môžu prispievať k zvýšenému riziku tromboembolickej choroby u týchto pacientok, predovšetkým v prítomnosti preexistujúcej vrodenej alebo získanej trombofílie.

Hormone replacement therapy and thrombophilia
Hormone replacement therapy (HRT) serves as an exogenous replacement of female sex hormones (estrogens, possibly also in combination with gestagens) in women that are in the postmenopausal period. It is indicated in the treatment of symptoms of the climacteric syndrome, vulvovaginal atrophy and as prevention of osteoporosis. HRT is associated with changes in hemostasis, which may contribute to an increased risk of thromboembolic disease in these patients, particularly in the presence of pre-existing congenital or acquired thrombophilia.
Keywords: hormone replacement therapy, estrogens, gestagens, thrombophilia
hormonálna substitučná liečba estrogény gestagény trombofília
Interná med. 2020; 20 (6): 251-254
Všeobecné obchodné podmienky | Ochrana osobných údajov | Fakturačné údaje
©2022 www.amedi.sk, všetky práva vyhradené,
Kopírovanie akejkoľvek časti tejto stránky bez písomného súhlasu autora je zakázané.

programmed by