Dovoľujeme si Vás upozorniť, že naša web stránka
je určená iba pre odbornú lekársku verejnosť.
7-8
2021
Interná medicína
Recenzovaný, postgraduálne zameraný odborný lekársky časopis. Odborným garantom časopisu je Slovenská internistická spoločnosť.
11x ročne, júl-august dvojčíslo
1335-8359
Časopis je indexovaný v Slovenskej národnej bibliografii, Bibliographia medica Slovaca (BMS) a zaradený do citačnej databázy CiBaMed.
Všetky články sú recenzované.
Vydavateľ nenesie zodpovednosť za údaje a názory autorov jednotlivých článkov či inzerátov.
Články na šedých stranách sú firemnými prezentáciami alebo nerecenzovanými informáciami, za ktorých obsah zodpovedá autor.
Reprodukcia obsahu je povolená len s priamym súhlasom redakcie.
TÉMA: Prehľadové práce
Hormonálne markery chronického srdcového zlyhania
Juraj Hrnčiar, Ivan Riečanský
Tento článok bol publikovaný v čísle 4/2005
Poznanie početných neurohormonálnych faktorov, ktoré sa aktivujú počas chronického srdcového zlyhania (CHSZ), najmä relatívne špecifických, ako sú nátriuretické peptidy a zložky sympatikového – renínového angiotenzínového aldosterónového systému (noradrenalín, PKA – plazmatické katecholamíny, angiotenzín II, aldosterón) v udržaní homeostázy efektívneho vaskulárneho volumu, dovoľuje lepšie pochopiť patogenézu CHSZ, použiť ich ako markery prítomnosti a štádia (NYHA klasifikácia) i na odhad prognózy CHSZ. Ich farmakologické ovplyvnenie špecifickými inhibítormi zlepšuje stav, prognózu CHSZ a počet hospitalizácií. Ostatné menej špecifické, metabolické hormonálne markery CHSZ, odrážajúce len intenzitu a dĺžku akéhokoľvek závažného stresu, ako pokles trijódtyronínu - T3 a tyroxínu - T4 (syndróm nízkeho T3/T4), pokles Ca2+ s regulačným vzostupom parathormónu, pokles rastového hormónu a IGF-1. Tieto markery sú síce tiež dobrými ukazovateľmi prognózy a závažnosti CHSZ, ale úhrada ich deficitu (napr. T3) pozitívne neovplyvní ani stav a ani prognózu CHSZ, skôr naopak.
chronické srdcové zlyhanie markery štádia a prognózy B typ nátriuretického peptidu (BNP) syndróm nízkeho T3/T4
Interná med. 2005; 5 (3): 227-233
Všeobecné obchodné podmienky | Ochrana osobných údajov | Fakturačné údaje
©2021 www.amedi.sk, všetky práva vyhradené,
Kopírovanie akejkoľvek časti tejto stránky bez písomného súhlasu autora je zakázané.

programmed by