Dovoľujeme si Vás upozorniť, že naša web stránka
je určená iba pre odbornú lekársku verejnosť.
7-8
2021
Interná medicína
Recenzovaný, postgraduálne zameraný odborný lekársky časopis. Odborným garantom časopisu je Slovenská internistická spoločnosť.
11x ročne, júl-august dvojčíslo
1335-8359
Časopis je indexovaný v Slovenskej národnej bibliografii, Bibliographia medica Slovaca (BMS) a zaradený do citačnej databázy CiBaMed.
Všetky články sú recenzované.
Vydavateľ nenesie zodpovednosť za údaje a názory autorov jednotlivých článkov či inzerátov.
Články na šedých stranách sú firemnými prezentáciami alebo nerecenzovanými informáciami, za ktorých obsah zodpovedá autor.
Reprodukcia obsahu je povolená len s priamym súhlasom redakcie.
TÉMA: Prehľadové práce
Horúčka u pacienta s neutropéniou
Martin Mistrík, Eva Demečková, Eva Bojtárová, Pavol Kotouček, Jana Tóthová, Katarína Bocková, Zuzana Michalovičová, Branislav Czako
Tento článok bol publikovaný v čísle 3/2006
Protrahovaná neutropénia (počet segmenovaných neutrofilov pod 0,5x109/l) je hlavným rizikovým faktorom rozvoja infekcií. Príznaky a symptómy infekcií často chýbajú, alebo sú skreslené a atypické počas neutropénie, avšak horúčka ostáva včasným, hoci nešpecifickým signálom. V súčasnosti je vzácne úmrtie chorých s akútnou leukémiou alebo po transplantácii na infekciu pri neutropénii. Máme účinné metódy predpovedania, prevencie a manažmentu infekčných komplikácií u neutropenických chorých, ktoré zlepšujú výsledky. Primeraná empirická antimikrobiálna liečba znižuje morbiditu a zlepšuje prognózu. Stále zrejmejšie je, že manažment infekcií u neutropenicých chorých je dynamický proces s objavovaním sa nových patogénov, vznikom mikroorganizmov rezistentných na antibiotiká, a zlepšovaním stratifikácie rizika infekcie u chorých. Preto sa účinné stratégie klinického manažmentu febrilnej neutropénie stále vyvíjajú.
febrilná neutropénia hemokultúra empirická antibiotická liečba ambulantná liečba
Interná med. 2006; 6 (3): 149-152
Všeobecné obchodné podmienky | Ochrana osobných údajov | Fakturačné údaje
©2021 www.amedi.sk, všetky práva vyhradené,
Kopírovanie akejkoľvek časti tejto stránky bez písomného súhlasu autora je zakázané.

programmed by