Dovoľujeme si Vás upozorniť, že naša web stránka
je určená iba pre odbornú lekársku verejnosť.
4
2020
Slovenská gynekológia a pôrodníctvo
Časopis Slovenskej gynekologicko-pôrodníckej spoločnosti
4x ročne
1335-0862
Časopis je indexovaný v Slovenskej národnej bibliografii, Bibliographia medica Slovaca (BMS) a zaradený do citačnej databázy CiBaMed.
Reprodukcia obsahu je povolená len s priamym súhlasom redakcie.
Časopis je zasielaný všetkým členom SGPS zdarma
TÉMA: Prehľadové práce
HPV test v primárnom skríningu rakoviny krčka maternice
E. Kúdela, J. Danko, P. Žúbor, M. Redecha
Tento článok bol publikovaný v čísle 1/2019
Prehľadová práca je zameraná na možnosti skríningu rakoviny maternicového krčka so zameraním najmä na využitie diagnostiky HPV. Analyzované sú súčasné náhľady, skúsenosti a možnosti využitia jednotlivých diagnostických modalít a postupov s využitím HPV diagnostiky pri včasnom zachytávaní prekanceróz a karcinómu maternicového krčka.

HPV test in primary screening of the cervical cancer
The overview work is focused on the possibilities of screening for cervical cancer with the predominant focus on HPV diagnosis. The present view, experience and possible use of particular HPV diagnostic modalities and procedures with the utilisation of HPV diagnosis in the early detection of precarcinoses and cervical cancer are analysed.
Keywords: cervical carcinoma, screening, HPV, oncological cytology
rakovina krčka maternice skríning HPV onkologická cytológia
Slov. Gynek. Pôrod., 26, 2019, s. 45 – 51
Všeobecné obchodné podmienky | Ochrana osobných údajov | Fakturačné údaje
©2021 www.amedi.sk, všetky práva vyhradené,
Kopírovanie akejkoľvek časti tejto stránky bez písomného súhlasu autora je zakázané.

programmed by