Dovoľujeme si Vás upozorniť, že naša web stránka
je určená iba pre odbornú lekársku verejnosť.
2
2022
Všeobecný lekár
Recenzovaný, postgraduálne zameraný odborný lekársky časopis.
2x ročne
2729-9848
Časopis je indexovaný v Slovenskej národnej bibliografii, Bibliographia medica Slovaca (BMS) a zaradený do citačnej databázy CiBaMed.
Všetky články sú recenzované.
Vydavateľ nenesie zodpovednosť za údaje a názory autorov jednotlivých článkov či inzerátov.
Články na šedých stranách sú firemnými prezentáciami alebo nerecenzovanými informáciami, za ktorých obsah zodpovedá autor.
Reprodukcia obsahu je povolená len s priamym súhlasom redakcie.
TÉMA: Gynekológia
HPV vírus a primárna prevencia rakoviny krčka maternice
Erik Kúdela
Hlavným rizikovým faktorom rakoviny krčka maternice je infekcia HPV vírusom, pričom je nevyhnutná pre vznik viac
ako 99,7 % prípadov zhubného ochorenia. Environmentálne a exogénne faktory sú dlhodobo vnímané ako modifikátory
vírusovej infekcie. Najrelevantnejšie kofaktory infekcie zahŕňajú dlhodobé fajčenie, multiparitu, dlhodobé
užívanie hormonálnych kontraceptív, imunitný systém, stav vaginálneho mikrobiómu aj vzorec pohlavného života.
Cielená prevencia zameraná na rizikové faktory spolu s unikátnou možnosťou využitia očkovania s excelentnými
výsledkami a, samozrejme, fungujúci organizovaný skríning môžu v budúcnosti incidenciu rakoviny krčka maternice
priblížiť k nulovým hodnotám.

HPV virus and primary prevention of cervical cancer
HIV infection is the leading risk factor for cervical cancer in 99.7 % of cases. Environmental and exogenous factors
are considered to modify the characteristics of viral infection. The essential cofactors include long-term smoking,
multiparity, hormonal contraceptives use, immune system, the status of vaginal microbiome, and sexual behaviour.
Targeted prevention focused on risk factors, the unique possibility of vaccination with excellent results, and the working
screening can lower the incidence of cervical cancer to ze ro values in the future.
Keywords: HPV virus, cervical cancer, screening, risk factor, vaccination
HPV vírus rakovina krčka maternice skríning rizikový faktor vakcinácia
Všeobec. lek. 2022; 1 (1): 20-22
Všeobecné obchodné podmienky | Ochrana osobných údajov | Fakturačné údaje
©2022 www.amedi.sk, všetky práva vyhradené,
Kopírovanie akejkoľvek časti tejto stránky bez písomného súhlasu autora je zakázané.

programmed by