Dovoľujeme si Vás upozorniť, že naša web stránka
je určená iba pre odbornú lekársku verejnosť.
1
2021
Klinická urológia
Postgraduálny vedecký lekársky časopis.
3x ročne
1336-7579
Časopis je indexovaný v Slovenskej národnej bibliografii, Bibliographia medica Slovaca (BMS) a zaradený do citačnej databázy CiBaMed.
Všetky články sú recenzované.
Vydavateľ nenesie zodpovednosť za údaje a názory autorov jednotlivých článkov či inzerátov.
Články na šedých stranách sú firemnými prezentáciami alebo nerecenzovanými informáciami, za ktorých obsah zodpovedá autor.
Reprodukcia obsahu je povolená len s priamym súhlasom redakcie.
TÉMA: Pediatrická urológia
Hydronefróza v detskom veku
Juraj Svitač
Tento článok bol publikovaný v čísle 1/2007
Hydronefróza je definovaná ako morfologický nález nefyziologickej dilatácie dutinového systému obličky, v niektorých prípadoch aj s redukciou renálneho parenchýmu. Zavedenie ultrazvukového prenatálneho skríningu pred 30. rokmi malo za následok obrovský nárast počtu asymptomatických novorodencov s uvedeným nálezom. V minulosti bol nález hydronefrózy u detí aj dospelých výsledkom diagnostického procesu, ktorý bol iniciovaný na základe symptomatológie (bolesti, koliky, sepsa). V rozpore so zaužívanými a rokmi uznávanými liečebnými postupmi viedli skríningové nálezy bez klinických prejavov k závažným pochybnostiam o výbere adekvátneho terapeutického postupu. Fetálne abnormality, ktoré bývajú diagnostikované pri ultrazvukovom skríningu, sa vyskytujú vo všeobecnosti asi v 0,5 % gravidít, pričom asi 25 - 50 % z nich postihuje urogenitálny systém. U 35 - 50 % prenatálnych dilatácií sa nález hydronefrózy postnatálne nepotvrdí. Aj v prípadoch perzistujúcej hydronefrózy postnatálne vačšinou dôjde následne k spontánnej úprave nálezu v priebehu prvého roku života. Uvedené údaje podporujú opodstatnenosť konzervatívneho postupu u väčšiny detí v najútlejšom veku. Operačná liečba by mala byť indikovaná len v prípadoch s dokázanou obštrukciou. V práci sú uvedené súčasné názory na diagnostiku a liečbu hydronefrózy v detskom veku.
hydronefróza deti diagnostika liečba
Klin. urol. 2007; 3 (1): 21 - 24
Všeobecné obchodné podmienky | Ochrana osobných údajov | Fakturačné údaje
©2021 www.amedi.sk, všetky práva vyhradené,
Kopírovanie akejkoľvek časti tejto stránky bez písomného súhlasu autora je zakázané.

programmed by