Dovoľujeme si Vás upozorniť, že naša web stránka
je určená iba pre odbornú lekársku verejnosť.
3
2022
Klinická urológia
Postgraduálny vedecký lekársky časopis.
3x ročne
1336-7579
Časopis je indexovaný v Slovenskej národnej bibliografii, Bibliographia medica Slovaca (BMS) a zaradený do citačnej databázy CiBaMed.
Všetky články sú recenzované.
Vydavateľ nenesie zodpovednosť za údaje a názory autorov jednotlivých článkov či inzerátov.
Články na šedých stranách sú firemnými prezentáciami alebo nerecenzovanými informáciami, za ktorých obsah zodpovedá autor.
Reprodukcia obsahu je povolená len s priamym súhlasom redakcie.
TÉMA: Funkčná urológia
Hyperaktívny močový mechúr
Ľubomír Lachváč
Tento článok bol publikovaný v čísle 1/2019
Cieľ práce: Stručne zhrnúť súčasné poznatky o diagnostike a liečbe hyperaktívneho močového mechúra (OAB).
Metodika: Literárny prehľad kľúčovej up-to-date literatúry o OAB.
Výsledky: Vykonaný prehľad štandardných diagnostických postupov v 3 líniách liečby OAB.
Záver: Výskyt OAB je častý. Pri vyhľadávaní pacientov majú dôležitú úlohu všeobecní lekári, gynekológovia a urológovia. Prístup v diagnostike je multidisciplinárny, bazálne vyšetrenie zahŕňa anamnézu, fyzikálne vyšetrenie a vyšetrenie moču. Komplexnejšie vyšetrenie v komplikovaných prípadoch môže zahŕňať mikčný denník, zobrazovacie, endoskopické a urodynamické vyšetrenia. Liečebné možnosti možno rozdeliť do 5 línií – začína sa behaviorálnymi postupmi, pokračuje sa medikamentóznou liečbou antimuskarinikami alebo agonistami β3-adrenoreceptorov, v refraktérnych prípadoch sa zvažuje intravezikálna aplikácia onabotulinumtoxínu A alebo sakrálna neuromodulácia, prípadne invazívne operačné postupy.


Overactive bladder
Purpose: To make short summary of current knowledge about the diagnostics and treatment of the overactive bladder (OAB).
Methods: Summary of key up-to-date literature about OAB.
Results: Ready review of standard diagnostic and therapeutic procedures.
Conclusion: OAB has frequent incidence. General practitioners, gynaecologists and urologists play an important role in finding patients. The diagnostic approach is multidisciplinary; basic investigations include taking a history, physical examination and urine examination. More complex investigations in complicated cases include bladder diaries, imaging, endoscopic and urodynamic examinations. Treatment alternatives can be divided into 5-line groups – treatment starts with behavioral techniques, next step is medicamentous therapy with antimuscarinics or β3-adrenoreceptor agonists, in refractory cases, intravesical treatment with onabotulinumtoxin A, sacral neuromodulation or invasive surgical procedures can be added.
Keywords: overactive bladder, frequent voiding, urgency, urgency urinary incontinence, antimuscarinics, augmentation cystoplasty, urinary diversion.
hyperaktívny mechúr časté močenie urgencia urgentná inkontinencia antimuskariniká augmentačná cystoplastika derivácia moču
Klin urol 2019; 15 (1): 37 – 40
Všeobecné obchodné podmienky | Ochrana osobných údajov | Fakturačné údaje
©2023 www.amedi.sk, všetky práva vyhradené,
Kopírovanie akejkoľvek časti tejto stránky bez písomného súhlasu autora je zakázané.

programmed by